29 พ.ค. ไทยป่วยโควิด-19 ใหม่ 11 ราย เท่าเมื่อวาน และอยู่ในสถานกักกันฯเช่นเคย   


     เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ที่ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล “โควิด-19” ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) แถลงข่าวความคืบหน้าของสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

     นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า สถานการณ์ในประเทศไทยไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่ม สะสม 57 ราย รักษาหายสะสมที่ 2,945 ราย อยู่ในการรักษาที่โรงพยาบาล(รพ.)จำนวน 74 ราย และพบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 เพิ่มใหม่ 11 ราย สะสมอยู่ที่ 3,076 ราย

     พบในกรุงเทพมหานคร(กทม.) และนนทบุรีจำนวน 1,722 ราย ภาคเหนือ 95 ราย ภาคกลาง 411 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 111 ราย ภาคใต้ 737 ราย โดยผู้ป่วยอายุน้อยสุด 1 เดือน อายุมากสุด 97 ปี โดยเฉลี่ยคืออายุ 39 ปี พบผู้ป่วยมากในอายุ 20-29 ปี โดยทั้งหมดอยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐบาลจัดไว้(state quarantine)

     “หลายคนจะรู้สึกว่าอุ่นใจ สบายใจขึ้น ผู้ป่วยรายใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศยังไม่มี เนื่องจากผู้ป่วยรายใหม่เป็นผู้ที่อยู่ในสถานกักกันโรคฯ ที่มาจากต่างประเทศ ซึ่งเข้ากับบรรยากาศที่เรากำลังเข้าสู่มาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 ผู้ป่วยรายใหม่ 11 รายมาจากประเทศคูเวตส่งผลให้ประเทศคูเวตเป็นอันดับที่ 2 รองมาจากประเทศอินโดนิเซียที่พบผู้ป่วยที่อยู่ในระหว่างการกักกันโรคฯ มากที่สุด”

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวต่อว่า ผู้ป่วยรายใหม่ 11 ราย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

     กลุ่มที่ 1 ผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวัง และระบบบริการ จำนวน 0 ราย

     กลุ่มที่ 2 การค้นหาเชิงรุกในชุมชน(active case finding) จำนวน 0 ราย

     กลุ่มที่ 3 ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศแล้วเข้าสถานกักกันที่รัฐบาลจัดไว้(state quarantine) จำนวน 11 ราย จากประเทศคูเวต ส่วนใหญ่เป็นแรงงานโดยมีอาการเพียงเล็กน้อย

 เว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS