ชาวขอนแก่นพร้อมใจจัดกิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระราชินี   


ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ นำชาวขอนแก่นพร้อมใจจัดกิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ.ย.2563

    เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 3 มิ.ย.2563 ที่ห้องแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น  นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนและประชาชนในจังหวัดขอนแก่นร่วมประกอบพิธี ถวายพระพรชัยมงคล และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล  ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 3 มิ.ย.2563  

    นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ.ย.2563 พสกนิกรชาวขอนแก่น  ต่างปลื้มปีติ และชื่นชมโสมนัสเป็นลันพัน พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการ ปฏิบัติงานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยพระวิริยอุตสาหะ และความจงรักภักดี ทั้งมีพระปรีชาสามารถด้านการทหาร เป็นที่ประจักษ์แก่ผองพสกนิกร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาปีนี้ พสกนิกรทุกหมู่เหล่าล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลตลอดทั้งวัน

 เว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS