ตรวจสอบ เงินอุดหนุนบุตรแรกเกิด ทำเพียง 2 ขั้นตอน ผ่านรับทันทียาวจนถึง 6 ปี    

เช็กวิธีลงทะเบียน ตรวจสอบ เงินอุดหนุนบุตรแรกเกิด   รับเงินคนละ 600 ต่อเดือน เป็นอีกหนึ่งโครงการที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดโครงการออกมาเพื่อช่วยเหลือ ครอบครัวที่มีบุตรเป็นโครงการที่ใช้ชื่อว่า “โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด” สามารถเข้าไปลงทะเบียน ตรวจสอบ เงินอุดหนุนบุตรแรกเกิด ประจำปี 2563 เพื่อรับเงิน 600 บาท ต่อคน ต่อเดือน ได้จนถึงอายุ 6 ปี 

ตรวจสอบโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด อย่างไรขั้นตอนง่ายๆ ทำได้เลยวิธีการเข้าระบบเพื่อตรวจสอบ
1. สแกนคิวอาร์โค้ด หรือคลิกตามลิงก์นี้ http://csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do

ขั้นตอนการตรวจสิทธิ์
1. ระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน
2. ระบุเลขประจำตัวเด็กแรกเกิด
3. ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ
4. กดค้นหาข้อมูล


ทั้งนี้โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด อ่านรายละเอียด
- หลักเกณฑ์และคุณสมบัติสำหรับผู้มีสิทธิที่สามารถมาลงทะเบียนได้
- การจ่ายเงินอุดหนุนฯ จ่าย 600 บาทต่อคนต่อเดือน เริ่มได้รับสิทธิในเดือนที่มาลงทะเบียนหรือตามระเบียบของกรมกิจการเด็กและเยาวชน
- ลงทะเบียนได้ที่ สํานักงานเขต/ศาลาว่าการเมืองพัทยา/องค์การบริหารส่วนตําบล หรือเทศบาล ใกล้บ้าน
สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการลงทะเบียน ได้ที่นี้
https://csg.dcy.go.th/th/support/how-to-register

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. เบอร์ตรง 0 2651 6534, 0 2651 6920, 0 2651 6902 หรือ 0 2255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 147, 152 หรือสายด่วน พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

*หมายเหตุ ต้องผ่านขั้นตอนการลงทะเบียน คัดกรองสิทธิ และพิจารณา ถึงจะสามารถเป็นผู้มีสิทธิและรับเงินอุดหนุนได้


ที่มา https://www.facebook.com/CSGProjectOfficial/เว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS