ตำรวจภูธรภาค 4 จัดโครงการ 1 หน่วย 1 โรงพัก 1 เศรษฐกิจพอเพียง "โคก หนอง นา โมเดล"    

ตำรวจภูธรภาค 4 จัดโครงการ 1 หน่วย 1 โรงพัก 1 เศรษฐกิจพอเพียง "โคก หนอง นา โมเดล" หลังให้ตำรวจในสังกัดได้มีการปลูกผักหลายชนิด เช่น ผักคะน้า ต้นหอม ผักกวางตุ้ง หรือจะเป็นการขุดบ่อเลี้ยงปลาดุก และปลาหมอเทศชุมพร เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

เมื่อเวลา  10.00 น.  วันที่ 23 ก.พ. 64 ที่ สภ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ในโอกาสที่ พล.ต,ต.สุภากร คำสิงห์นอก รอง ผบช.ภาค 4 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.บ้านไผ่ และได้มาดูโครงการโคกหนองนา หลังจากที่ให้ทุกสถานีตำรวจในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 4 ได้มีการทำแปลงโคกหนองนาขึ้น เพื่อเป็นการลดค่าใช้ของตำรวจ  โดยมี พ.ต.อ.ธนาวัชร ดีบุญมี ณ ชุมแพ รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น  และ พ.ต.อ.พิชัยภูษิส  จารุพงศ์   ผกก.สภ.บ้านไผ่ ได้พารองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 ได้ติดตามโครงการ 1 หน่วย 1 โรงพัก 1 เศรษฐกิจพอเพียง "โคก หนอง นา โมเดล"  ครัวเกษตรอินทรีย์ วิถีเศรษฐกิจพอเพียง สภ.บ้านไผ่  หลังที่ได้ปรับปรุงสถานที่บริเวณหลังโรงพักติดกับบ้านพักตำรวจ ทำเป็นโครงการโคกหนองนา มาเป็นเวลากว่า 2 เดือน โดยได้มีการปลูกผักหลายชนิด เช่น ผักคะน้า ต้นหอม ผักกวางตุ้ง หรือจะเป็นการขุดบ่อเลี้ยงปลาดุก และปลาหมอเทศชุมพร โดยเฉพาะผักเป็นการปลูกแบบปลอดสารพิษ ผลผลิตบางส่วนสามารถเก็บเกี่ยวนำมารับประทานแล้ว โดยกลุ่มแม่บ้านได้ทำอาหารเพื่อให้รับประทาน พร้อมๆกับผักปลอดสารพิษ 


              
พ.ต.อ.พิชัยภูษิส  จารุพงศ์  ผกก.สภ.บ้านไผ่  กล่าวว่า โครงการโคกหนองนา ของ สภ.บ้านไผ่ เป็นความร่วมมือของผู้ใต้บังคับบัญชา ที่ได้ร่วมกันพลิกพื้นที่ว่างเปล่า นำมาทำเป็นแปลงผัก ปลูกข้าว เลี้ยงปลา เพื่อจะได้นำผลผลิตออกมาแบ่งปันรับประทาน โดยผลผลิตเป็นผัก ได้เก็บเกี่ยวแบ่งปันกันไปรับประทานแล้ว เป็นการสร้างความสามัคคี และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของตำรวจ โดยเฉพาะผักที่ปลอดสารพิษให้คุณค่าทางโภชนาการ และยังเป็นการใช้ชีวิตแบบพอเพียงอีกด้วย


 พล.ต,ต.สุภากร คำสิงห์นอก รอง ผบช.ภาค 4 กล่าวว่า โครงการฝึกอาชีพทางด้านการเกษตร ตามแนวทฤษฎีใหม่ โคกหนองนาโมเดล 1 หน่วย 1 โรงพัก 1 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นการจัดการพื้นที่ ซึ่งเหมาะสำหรับการเกษตร โดยได้ทำการเกษตรผสมผสาน ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้าน โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นตำรวจ ได้ปฎิบัติจริง เรียนรู้จริง และมีความสุขกับการทำการเกษตรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริ เป็นการนำปรัชญาทางด้านการเกษตรมาประยุคใช้ ในการฝึกอาชีพได้เรียนรู้วิถีของการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ โดยมีฐานการเรียนรู้ การปลูกพืช ปลูกผัก และการเลี้ยงสัตว์ 

ตำรวจภูธรภาค 4 จัดโครงการ 1 หน่วย 1 โรงพัก 1 เศรษฐกิจพอเพียง "โคก หนอง นา โมเดล" หลังให้ตำรวจในสังกัดได้ทำ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน นำผลผลิตออกมาแบ่งปันรับประทาน โดยผลผลิตเป็นผัก ได้เก็บเกี่ยวแบ่งปันกันไปรับประทานแล้ว เป็นการสร้างความสามัคคี และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของตำรวจ อีกด้วย.     

ก่อสิทธิ์    กองโฉม  /  บังอร    กองโฉม  / รายงานเว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS