ฝรั่งกิมจู @ ขอนแก่น   


29 มิถุนายน 63 23:12:10
คอลัมน์ “รู้จริง ถิ่นเฮา”
โดย “น้องดอกคูน”
….เรื่องเล่า อ่านสนุก ซอกมุมของบรรพบุรุษ และมองออกไปเบื้องหน้า ในบริบทของ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เมื่อทุกเรื่องม้วนร้อย เป็นมิติเดียวกัน  เหลืองสะพรั่งของดอกคูณ และ เสียงแคน แล่นแต้ มาแล้ว………….

          รวมกันเราอยู่ รวมกันเรารอด พลังสามัคคีและการมีผู้นำดี ย่อมสร้างความผาสุข ให้สมาชิกในชุมชนนั้นๆได้

          เราจึงมักจะพบว่า นโยบายของรัฐบาล จึงมักจะกำหนดให้ชมุชนรวมตัวกัน อาทิ รวมเป็น เกษตรกรแปลงใหญ่  วิสาหกิจชุมชน  สหกรณ์ และอื่นๆ ตามงานอาชีพ ที่เข้าข่ายกรอบ ภารกิจงานของแต่ละกระทรวง กรมต่างๆ 

          บนผืนนา ที่ปลูกข้าวกันมาตั้งแต่รุ่น บิดา มารดา  มาบัดนี้ อาจประสบปัญหา หลายด้าน เช่น เปลี้ย หนอนแมลง สร้างควมเสียหาย  ต้นทุนด้านปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ราคาพืขผลตกต่ำ ร้อนแล้ง น้ำท่วม

          ความแบบนี้ หน่วยงานราชการ ย่อมมีส่วนในการเข้ามาให้คำแนะนำ เกษตรจังหวัด จึงเข้ามาทำหน้าที่ สำรวจ พบว่า ดินพื้นที่บริเวณนั้น เป็นดินเหนียวอุ้มน้ำ

          กระบวนการปรับดิน หาพืชผล ที่เหมาะในการเพาะปลูก สามารถทำรายได้ ให้เกษตรกร จึงมาลงตัวกันที่ “ฝรั่งกิมจู” พันธุ์ที่เป็นที่ต้องการของตลาด ปลูกได้ ขายได้ พันธุ์นี้ มีเม็ดน้อย ผู้บริโภคชอบรับประทาน จึงเรียกกันง่ายๆ เป็นที่เข้าใจกันว่า เป็น “ฝรั่งกิมจูไร้เม็ด”  แต่ในความเป็นจริงยังมีเม็ดอยู่บ้างแหละ…ประเดี๋ยวจะมาต่อว่ากันว่า ไหนว่าไม่มีเม็ด นี่ไงล่ะ….ฮา

          มีการรวมกลุ่มกัน ของเกษตกรสมาชิก 70 ราย (ในจำนวนนี้ เป็น Smart Farmer 19 ราย)  พื้นที่ในการเข้าร่วมปลูก 175 ไร่ ตั้งอยู่ที่ บ้านบึงฉิม หมู่ที่ 4 ตำบลบึงเนียม อำเภอเมือง ขอนแก่น-บ้านเฮา นี่เอง….

          พ่อใหญ่ไพบูลย์ ทุมโคตร ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านบึงฉิม เป็นผู้นำที่เข้มแข็งมาก มองการณ์ไกล และนำพาสมาชิก ด้วยการทำเป็นตัวอย่าง พื้นที่ของผู้นำคนนี้ แบ่งสัดส่วนของการปลูกพืชแบบผสมผสาน เก็บกิน เก็บขายได้ทั้งปี มีสระน้ำเพื่อหล่อเลี้ยงการเพาะปลูก มีนาข้าว และมีต้นฝรั่ง ที่ใช้เป็นสวนเรียนรู้ รับแขกผู้มาเยือน มาศึกษา ดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ทั้งต่างอำเภอ ข้ามจังหวัด

          ในห้วงเวลา เพียง 2-3 ปี ที่ผ่านมา พวกเขาภาคภูมิใจ กับพืชผล ที่ทำงาน เลี้ยงชีพ ทำมาหากินสุจริต ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง ของ “พ่อหลวง” ซึ่งพิสูจน์แล้วว่า “ไม่อดตาย”

          อุดหนุน “ฝั่งกิมจู” ของวิสาหกิจบ้านบึงฉิม กันได้ หวาน กรอบ อุดมวิตามินซี ดีต่อสุขภาพ เด้อ …….

ความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน มักเกิดจากผู้นำ ที่เข้มแข็ง

 

ต้นฝรั่ง ปลูกง่าย ดูแลไม่ยาก ราว 8 เดือน จะเริ่ม ให้ผล รุ่นแรก จากนั้น ก็จะทะยอย เก็บขายได้ทั้งปี

 

 เศรษฐกิจพอเพียง ของ “พ่อหลวง” พิสูจน์แล้วว่า “ไม่อดตาย” 

 

พืช ผัก  กินได้ ขายได้  หาก ขยัน ไม่มีอดตายแน่นอน นี่แหละ “ธนาคารอาหาร” –Food Bank ที่ยั่งยืน
หวยเด็ดงวดนี้
  • ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
    16 ก.ย. 2566
  • รางวัลที่ 1 320812
  • รางวัลเลขหน้า 3 ตัว 037 699
  • รางวัลเลขท้าย 3 ตัว 057 344
  • รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 46
เรื่องอื่นๆในหมวด

เว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS