หมู่บ้านเต่า @มัญจาคีรี   


คอลัมน์  “รู้จริง ถิ่นเฮา”
โดย “น้องดอกคูน”
….เรื่องเล่า อ่านสนุก ซอกมุมของบรรพบุรุษ และมองออกไปเบื้องหน้า ในบริบทของ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เมื่อทุกเรื่องม้วนร้อย เป็นมิติเดียวกัน  เหลืองสะพรั่งของดอกคูณ และ เสียงแคน แล่นแต้ มาแล้ว………….

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

บ้านเรา เรารัก…ฟังแล้ว น่ารัก น่าสนับสนุน เมื่อเด็กวัยชั้นมัธยมปลาย ลูกหลานของชาวอำเภอมัญจาคีรี เข้าค่าย  “เยาวชนจิตอาสา พัฒนาตามรอยพ่อ..สานต่อวิถีพอเพียง” ตามโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง ของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2561
 
เด็กๆ จำนวนราว 130 คน ใช้เวลาร่วมกัน 3 วัน 2 คืน ภายในพื้นที่พักแรมของสวนสัตว์เขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น-จังหวัดบ้านเกิดของพวกเขา
 
วันแรก พวกเขาเรียนรู้ ในห้องเรียน วันที่สอง ออกพื้นที่ไปพบพ่อเฒ่า แม่เฒ่า ในชุมชน หรือที่เรียกกันว่า เป็น “ปราญช์” ของชุมชน  ส่วนวันที่สาม พวกเขาต้องนำเสนอแผนงานกิจกรรม ว่าจะนำแนวคิดไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเอง เรื่องใด ภายใต้งบประมาณของโครงการที่สนับสนุน แผนงาน 100,000.-บาท
 
พวกเขาจึงลงมติกันว่า กิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมของหมู่บ้าน คือ การซ่อมบำรุงทางเดินสะพานไม้ ความยาวราว 1,000 เมตร ที่เก่าทรุดโทรมตามกาลเวลา
 
“สะพานไม้” ที่ว่านี้ เป็นทางเดินในหมู่บ้านเต่า สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชม “หมู่บ้านเต่า” ของพวกเขา อันเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
 
“หมู่บ้านเต่า” เป็นชุมชนเก่าแก่ เล่ากันว่า เป็นที่อยู่ของเต่า มาก่อนที่มนุษย์เข้ามาอยู่อาศัยซะอีก คน กับ เต่า จึงอยู่ร่วมกันได้ เต่ากลายเป็นสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักของแต่ละบ้าน ที่ช่วยกันหาอาหารให้พวกมันกิน
 
ยามมีนักท่องเที่ยวมาเยือน ชาวบ้านจะนำพวกมันมารวมกัน นับหลายร้อยตัว และน่าแปลกว่า หลังจากนั้น พวกมันจะเดิน ต้วมเตี้ยม… กลับบ้านเอง ได้ถูกต้อง
 
“หมู่บ้านเต่า” จึงเป็นอีกจุดของสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าเข้าไปเยี่ยมเยือน กิจกรรมของเด็กๆ จึงได้รับการสนับสนุนแนวคิด และลงมือปฏิบัติการจากสมาชิกในหมู่บ้านทุกคน พวกเขาช่วยกันลงแรง เลื่อยไม่ ตอกตาปู ซ่อมจุดผุพัง ให้มีสภาพใหม่เอี่ยม 
 
ส่วนวัสดุ  อุปกรณ์ ได้รับความอนุเคราะห์ ในราคาต่ำกว่าทุน จากร้านค้าภายในจังหวัดขอนแก่นเอง และเสนอตัวนำส่งถึงที่ เพราะรู้ว่าเด็กๆ มีความตั้งใจทำงานนี้ให้บ้านเกิดของพวกเขา
 
อะไรเอ่ย สี่ตีนเดินมา หลังคามุงกระเบื้อง….  “พี่เต่า” ทุกตัว รอต้อนรับ นักท่องเที่ยวทุกท่าน ที่ “หมู่บ้านเต่า” มีเต่าตัวเป็นๆ … ไม่มี “นินจาเต่า “ นะ…ขอบอก…..
 
เยาวชนของอำเภอมัญจาคีรี พวกเขาคิดกิจกรรม เพื่อส่วนรวมได้ดี จึงมีคนหนุนทั้งหมู่บ้านเยาวชนของอำเภอมัญจาคีรี พวกเขาคิดกิจกรรม เพื่อส่วนรวมได้ดี จึงมีคนหนุนทั้งหมู่บ้าน
 
ทางเดิน ชมเต่าความยาวราว 1,000 เมตร ทางเดิน ชมเต่าความยาวราว 1,000 เมตร 
 
วัสดุ อุปกรณ์ ราคาต่ำกว่าทุน ส่วนแรงงาน ช่วยกัน ไม่ต้องจ้าง เพราะมาด้วยใจวัสดุ อุปกรณ์ ราคาต่ำกว่าทุน ส่วนแรงงาน ช่วยกัน ไม่ต้องจ้าง เพราะมาด้วยใจ
 
เด็กช่วยกัน แบบเข้มแข็ง ปูพื้น ทาสี และทุกอย่างที่หยิบจับ ช่วยกันได้เด็กช่วยกัน แบบเข้มแข็ง ปูพื้น ทาสี และทุกอย่างที่หยิบจับ ช่วยกันได้
 
ทำความสะอาด ทั่วบริเวณหวยเด็ดงวดนี้
  • ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
    1 ก.พ. 2566
  • รางวัลที่ 1 297411
  • รางวัลเลขหน้า 3 ตัว 181 789
  • รางวัลเลขท้าย 3 ตัว 101 664
  • รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 92
เรื่องอื่นๆในหมวด

เว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS