นักออกแบบ@ขอนแก่น   


คอลัมน์  “รู้จริง ถิ่นเฮา”
โดย “น้องดอกคูน”
….เรื่องเล่า อ่านสนุก ซอกมุมของบรรพบุรุษ และมองออกไปเบื้องหน้า ในบริบทของ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เมื่อทุกเรื่องม้วนร้อย เป็นมิติเดียวกัน  เหลืองสะพรั่งของดอกคูณ และ เสียงแคน แล่นแต้ มาแล้ว…………. พบเรื่องใหม่ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

อุตสาหกรรม สิ่งทอ ในประเทศไทยอับแสงลง เมื่อไม่ใช่สวรรค์ของนักลงทุน กับอุตสาหกรรมประเภทที่ต้องใช้แรงงาน สมยุคของ “สาวฉันทนา”  หลังปี 2540 เป็นต้นมา
 
พัฒนาการของอุตสาหกรรมสิ่งทอ จึงต้องยกระดับหนีขึ้นตลาดบน เป็นสินค้าพรีเมี่ยม ขายดีไซด์ เก๋ๆ สร้างแบรนด์ และหันไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน เหมือนยุคเกือบสามสิบปีที่เคยเกิดขึ้นในเมืองไทย
 
ตลาดอุตสาหกรรมสิ่งทอโลก ขยับขับเคลื่อน ตามสมัยนิยม แต่มายุคนี้ โลกหันกลับสู่การแคร์สิ่งแวดล้อม เมื่อมนุษย์ถูกธรรมชาติ  “เอาคืน” อย่างหนักหน่วง ธรรมชาติจึงต้องถ่วงดุลอาการเสียศูนย์นั้น อย่างผู้มีสำนักดี
 
นครขอนแก่น เป็น “นครแห่งเมืองไหม”  ทุกชุมชน มีกลุ่มแม่บ้านทอผ้า การบูรณาการในหลายมิติ น่าจะเป็นพัฒนาการ ที่มุ่งสู่ Smart City ได้ในคราวเดียวกัน ที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
 
เมื่อมี “งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาด”  ปี 2561 เป็นตัวตั้ง และมีเวทีการประกวดนางงามไหม เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของงาน งานการออกแบบ การตัดเย็บ จึงเป็นเรื่องที่ถูกหยิบขึ้นมา ให้เป็นอาชีพที่อยู่คู่กับนครแห่งเมืองไหม
 
น้องๆ บัณฑิต  จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สาขาออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีจิตอาสา พร้อมที่จะพัฒนาตัวเอง และพร้อมกับการ เข้ามาช่วยออกแบบชุดผ้าไหม ให้กับนางแบบกิตติมศักดิ์ เดินบนเวทีการประกวดนางงาม เพื่ออวดโฉมผ้าสวยจากทั้ง 26 อำเภอ ของนครขอนแก่น 
 
งานนี้จึงต้องมีกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ ให้พวกเขาได้เปิดโลกทัศน์ในอนาคต ว่าเทรนด์ของโลกแฟชั่น จะเดินไปในทิศทางใด
 
กิจกรรมการศึกษาดูงาน จึงยกคณะไปที่  “สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ” –Thailand Textile Institute ที่กรุงเทพมหานคร
 
คุณวิวัฒน์ หิรัญพฤกษ์ ที่ปรึกษาสถาบันฯ บรรยายสรุปแนวโน้มไว้น่าสนใจ จึงขอแบ่งปันข้อมูลกันไว้ ดังนี้
 
ปี 2030 หรืออีก 12 ปี ข้างหน้า จะเป็นสังคมสูงวัย มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย เป็นโลกของคนอ้วน กลุ่มเป้าหมายของการออกแบบเสื้อผ้า คือ คนกลุ่มนี้ ไม่มีใครอยากแก่ ทุกคนอยากเป็นวัยหนุ่มสาวตลอดเวลา กำลังซื้อคือ พลังหญิง และรูปร่างไม่ผอมเพียว
 
นอกจากนั้น ด้านวัตถุดิบ ที่แคร์สิ่งแวดล้อม ลดการใช้สารเคมี หันมาใช้วัสดุจากธรรมชาติ อาทิ ฝ้ายอินทรีย์ สัปรด กล้วย ข่า ตะไคร้ และอื่นๆ
 
สถาบันฯ มีห้องแลป ที่จะเป็นทั้งห้องทดลองเสมือนโรงงานจำลองขนาดเล็ก ห้องทดสอบสารเคมี เชื้อแบคทีเรีย และอื่นๆ ที่จะเป็นการออกใบรับรอง ให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั่วโลก ผู้ประกอบการสามารถ เข้าไปขอใช้บริการได้ โดยมีค่าธรรมเนียมเบื้องต้น ตั้งแต่ 320 บาท ขึ้นไป ตามความยากง่าย ซับซ้อนของกระบวนการทำงาน โดยเวลาตั้งแต่ 5-10 วันทำการ ก็จะทราบผล
 
“นักออกแบบ”  จึงควรเติมความรู้ จากประสบการณ์ เพื่อนำมาเป็นประโยชน์ในวิชาชีพแห่งตน และประเทศชาติ ได้ แบบไม่รู้จบ
 
น้องๆ นักออกแบบ ทีมนี้ มีภารกิจ ร่วมใน “งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด”  ปี 2561 ระหว่าง 29 พฤศจิกายน-10 ธันวาคม…รอชมผลงานของพวกเขาได้…บนเวทีประกวดนางงามไหมขอนแก่น ที่กำลังเฟ้นหาสาวงาม คนที่ 36  (กำลังรับสมัคร ตั้งแต่ 1-15 พฤศจิกายน )….แนะนำ จูงลูกสาว หลานสาว มาสมัครกันรึยัง….
 
 เส้นด้าย ทำจากเส้นใยพืชธรรมชาติ อาทิ สัปรด กล้วย ข่า ตะไคร้  
เส้นด้าย ทำจากเส้นใยพืชธรรมชาติ อาทิ สัปรด กล้วย ข่า ตะไคร้ 

ห้องวิจัย ห้องแลป ที่ทันสมัย ที่สุดในประเทศห้องวิจัย ห้องแลป ที่ทันสมัย ที่สุดในประเทศ

ห้องวิจัย ห้องแลป ที่ทันสมัย ที่สุดในประเทศ งานวิจัย หรือ R & D มีความสำคัญต่อ การพัฒนาการออกแบบ งานวิจัย หรือ R & D มีความสำคัญต่อ การพัฒนาการออกแบบ

 

เปิดโลกทัศน์ กับ ประสบการณ์ ของผู้เชี่ยวชาญเปิดโลกทัศน์ กับ ประสบการณ์ ของผู้เชี่ยวชาญ

 

โลกก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ และ ให้ความสำคัญเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโลกก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ และ ให้ความสำคัญเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

นักออกแบบรุ่นใหม่ ย่อมต้องการโอกสและเวทีในการแสดงความสามารถ
นักออกแบบรุ่นใหม่ ย่อมต้องการโอกสและเวทีในการแสดงความสามารถ

 

ทีมพี่เลี้ยง เป๊ะ? ไม่น้อยหน้ากัน และได้รับความรู้ ไปด้วยทีมพี่เลี้ยง เป๊ะ… ไม่น้อยหน้ากัน และได้รับความรู้ ไปด้วย

 

คุณวิวัฒน์  หิรัญพฤกษ์ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการตลาดสิ่งทอ เล่าว่า ได้รับแรงบันดาลใจสนใจเรื่องผ้า มาจากมารดา ที่เป็นคนขายผ้าไหม ด้วยจิตวิญญาณคุณวิวัฒน์  หิรัญพฤกษ์ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการตลาดสิ่งทอ เล่าว่า ได้รับแรงบันดาลใจสนใจเรื่องผ้า มาจากมารดา ที่เป็นคนขายผ้าไหม ด้วยจิตวิญญาณ

 

เล่า?กระตุ้นแรงบันดาลใจ หลังมื้อกลางวัน- Working  Lunchเล่า…กระตุ้นแรงบันดาลใจ หลังมื้อกลางวัน- Working  Lunch

 

“แคนแก่นคูน” ถูกพัฒนา ให้อยู่บนทีเชิ้ต จากฝีมือของนักออกแบบรุ่นใหม่
หวยเด็ดงวดนี้
  • ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
    17 ม.ค. 2566
  • รางวัลที่ 1 812519
  • รางวัลเลขหน้า 3 ตัว 389 443
  • รางวัลเลขท้าย 3 ตัว 564 849
  • รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 47
เรื่องอื่นๆในหมวด

เว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS