2 นายอำเภอหญิง@ขอนแก่น   


คอลัมน์  “รู้จริง ถิ่นเฮา”
โดย “น้องดอกคูน”
….เรื่องเล่า อ่านสนุก ซอกมุมของบรรพบุรุษ และมองออกไปเบื้องหน้า ในบริบทของ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เมื่อทุกเรื่องม้วนร้อย เป็นมิติเดียวกัน  เหลืองสะพรั่งของดอกคูณ และ เสียงแคน แล่นแต้ มาแล้ว…………. พบเรื่องใหม่ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

เมืองไทยโชคดี ที่ ”เพศสภาพ” ชาย-หญิง มิได้เป็นอุปสรรคในการทำงานนอกบ้าน การก้าวสู่ตำแหน่งบริหาร เบอร์หนึ่งของหลายองค์กร เป็น “ผู้หญิง” ที่ได้รับการยอมรับ นักเศรษฐศาสตร์บางคน จึงมีคำเฉพาะที่เรียกว่า “SHE-Economy” หมายถึง พลังหญิงที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
 
ในภาคราชการ โดยเฉพาะที่กระทรวงมหาดไทย เพิ่งเปิดโอกาสให้ผู้หญิง เข้าสู่เส้นทางนักปกครองได้ ภายใต้กฏหมายรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2537 (หรือเมื่อ 25 ปี ก่อน) เราจึงมีปลัดอำเภอหญิง นายอำเภอหญิง ผู้ว่าราชการจังหวัดหญิง
 
เบอร์หนึ่ง หรือ CEO ของทั้ง 77 จังหวัด คือ “ผู้ว่าราชการจังหวัด”  เป็นผู้ว่าราชการที่แต่งตั้งออกจากส่วนกลาง 76 จังหวัด ยกเว้น เพียงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ชาว กทม.มีสิทธิเข้าคูหาเลือกตั้ง ผู้ว่าฯของพวกเขาเองได้-เป็นเขตการปกครองพิเศษและอีกแห่งคือพัทยา-มีนายกเทศมนตรี มาจากการเลือกตั้ง
 
ใน 77 จังหวัด ปัจจุบัน มีผู้ว่าราชการหญิง  เพียงจังหวัดเดียว คือ จังหวัดสมุทรสงคราม 
-สุกานดา วรเชษฐบัญชา 
 
ย่อส่วนลงมาที่ระดับอำเภอ เบอร์หนึ่ง หรือ CEO ของทั้ง 878 อำเภอ ข้อมูล เมื่อปี 2561 พบว่า มีนายอำเภอหญิง 43 คน หรือ ราวร้อยละ 5
 
โฟกัส กันมาที่นครขอนแก่น มีนายอำเภอหญิง  2 คน ในสองอำเภอ คือ อำเภอชุมแพ และอำเภอเขาสวนกวาง มารู้จักท่าน นายอำเภอหญิงของเรากันเถอะ
 
นายอำเภอหญิง แห่ง อำเภอชุมแพ
สุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ ทำงาน ทั้งบทบู๊ งานบุญ งานบรรเทาทุกข์สุภาวดี  ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ  ทำงาน ทั้งบทบู๊ งานบุญ งานบรรเทาทุกข์

สุภาวดี  ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ วัย 56 บิดา-มารดา เป็นชาวโคราช รับราชการเป็นครู ตำแหน่งสุดท้ายของบิดา คือ ศึกษาธิการอำเภอ  เกิดและเติบโต ที่ กทม. จบรัฐศาสตร์ รุ่น 33 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เป็นลูกคนเล็กของพี่น้อง 7 คน (ชาย 1 หญิง 6)
 
เรียนมาสายนี้ เหมือนถูกกำหนดว่า คงจะเป็นปลัดอำเภอ หลังเรียนจบ ไปทำงานภาคเอกชน ช่วงสั้นๆ เมื่อเปิดสอบเข้ารับข้าราชการ กระทรวงมหาดไทย ในปี 2531 จึงไม่รอช้า สอบได้ลำดับต้นๆ บรรจุเป็นข้าราชการครั้งแรกที่อำเภอลานสัก อุทัยธานี และอยู่ทันยุคของ “สืบ นาคะเสถียร”  แห่งห้วยขาแข้ง เป็นประวัติศาสตร์ส่วนตัวที่จำไม่ลืม
 
โยกย้าย ตามตำแหน่งเรื่อยมา เข้าโรงเรียนนายอำเภอ รุ่น 56 ได้รับแต่งตั้งเป็น “นายอำเภอ” แห่งแรกที่ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ปี 2556  ตามด้วย อำเภอบ้านแฮด อุบลรัตน์ โซ่พิสัย ทุ่งฝน-อุดรธานี และชุมแพ ตามลำดับ 
 
เล่าว่า มีความทรงจำดีเล็กๆ กับอำเภอเล็ก อย่าง ภูผาม่านและทุ่งฝน ผู้คน ชุมชนน่ารัก สงบ ธรรมชาติสวยใส น่าหลงไหล ยามเกษียณอาจคิดถึงชุมชนเหล่านี้
 
ยอมรับว่า ทำงานหนักกว่านายอำเภอผู้ชายราวมากกว่าสองเท่า เพื่อพิสูจน์ว่า การทำงานของความเป็นผู้หญิงไม่เป็นอุปสรรค ออกตรวจเวรยามท้องที่ได้ ในยามวิกาล เหนื่อยแต่ไม่ท้อ เลือกได้ใหม่ ก็จะเลือกเส้นทางการทำงานเดิม เส้นนี้แหละ
 
สู้งาน มีความสุข อารมณ์ดี กับงาน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” และความสุขของการเป็น”คุณแม่” ลูกชายสามหนุ่ม ด้วยสไตล์การเลี้ยงลูกทันสมัย แม่บู๊ ลูกจึงเข้มแข็งตามไปด้วยไงล่ะ…ฮา….
 
นายอำเภอหญิง แห่ง อำเภอเขาสวนกวาง
ชลพรรษ ดีมา นายอำเภอเขาสวนกวาง อำเภอนี้ มีของดี คือ ไก่ และกวาง หลายบทบาทของนายอำเภอหญิง ทั้งมาดนุ่ม และเข้ม ยิ้มๆ ครบรสชลพรรษ ดีมา นายอำเภอเขาสวนกวาง อำเภอนี้ มีของดี คือ ไก่ และกวาง หลายบทบาทของนายอำเภอหญิง ทั้งมาดนุ่ม และเข้ม ยิ้มๆ ครบรส

ชลพรรษ ดีมา นายอำเภอเขาสวนกวาง วัย 58  ยิ้มพิมพ์นิยม แก้มใส แว่นกรอบดำ ดูหวานๆ แต่แกร่งในที  เป็นชาวสุพรรณบุรี มีพี่น้องสามใบเถา โดยเป็นเถาเล็กสุดของบ้าน
 
รู้ตัวเองว่า รักและชอบที่จะทำงานอิสระ เลือกเรียนรัฐศาสตร์ รามคำแหง รุ่น 8 รอจังหวะสอบเข้ารับราชการ ในกระทรวงมหาดไทย ที่ก่อนหน้าไม่เคยเปิดตำแหน่งให้ผู้หญิง สายงานปกครองมีเฉพาะผู้ชายเท่านั้น โชคดีสอบได้ที่ลำดับต้นๆ จึงได้รับการบรรจุทันที สมใจ สมฝัน 
 
บรรจุเป็นข้าราชการ ครั้งแรกที่อำเภอชุมแพ ตำแหน่งผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอ เลือกมาอยู่อีสาน เพราะตามระเบียบ เขาจะไม่บรรจุลงภาคกลาง ซึ่งเป็นบ้านเกิด จากนั้นก็ห่างบ้าน จนที่สุดก็มาตั้งรกรากที่ขอนแก่น แล้วนะ
 
โยกย้าย ตามวาระของงาน ไปตามอำเภอต่างๆ เช่น วังสะพุง ภูเวียง ชุมแพ บ้านไผ่  และเข้าเรียน โรงเรียนนายอำเภอ รุ่น 70  ก้าวขึ้นเป็น “นายอำเภอ”  ที่อำเภอโคกโพธิ์ชัย  เมื่อ ปี 2560 เป็นอำเภอที่มีพื้นที่ติดจังหวัดชัยภูมิ  ผู้คนน่ารัก เป็นเมืองที่กำลังจะเปิด ชุมชนต้องการ การพัฒนา เติมความเข้มแข็ง เสียดายเล็กๆว่า ย้ายไปที่อำเภอเขาสวนกวาง ซะก่อน
 
สารภาพเช่นเดียวกันว่า การเป็นนายอำเภอหญิง ต้องทำงานหนักให้เป็นที่ยอมรับ ไม่ท้อ เหนื่อยกายก็พัก ยึดหลักการทรงงานของ “ในหลวงรัชกาลที่ 9”  เป็นเกศเกล้า 
 
การทำงานเป็นทีมเวิร์ค การบริงาน บริหารใจ บริหารคน จึงเป็นเรื่องสำคัญ ผู้หญิงจึงต้องใช้ความอ่อนโยนของความเป็น แม่” เข้ามาช่วยให้ทุกงานขับเคลื่อนไปอย่างราบรื่นได้  ร่างกายอาจแข็งแรงเท่าผู้ชายไม่ได้ แต่ขอใช้กำลังใจมาทำงานให้เกินร้อย พร้อมทั้งบทของ “คุณแม่” ของลูกสาวคนเดียว ที่เธอเลือกเรียนกฏหมาย แต่ยังไม่บอกว่า อยากเดินตามงานคุณแม่หรือไม่
 
นายอำเภอหญิง ของทั้งสองอำเภอ ต้องรับงานทุกตำแหน่งเอง อาทิ  นายกกิ่งกาชาด,ประธานแม่บ้านมหาดไทย และอื่นๆ ในขณะที่นายอำเภอชาย อาจมีคนข้างกาย-คุณนาย เป็นตัวช่วย 
 
พบว่า นายอำเภอหญิงของ นครขอนแก่น มีกำลังใจเกินร้อย ไม่ท้อ แม้งานมาก ไม่ขอแต้มต่อ แม้เป็นเพศหญิง ทำงานเคียงบ่า เคียงไหล่กับนายอำเภอชาย จึงขอแรงพี่น้อง ชาวชุมแพ และชาวเขาสวนกวาง  มาช่วยงานนายอำเภอหญิง “ดอกไม้เหล็กแห่งเมืองดอกคูน” ของพวกเราด้วยเด้อ…..
 
ข้อมูล ณ 21 กุมภาพันธ์ 2562
 
บันทึกบทท้าย : สายงานปกครอง ยังเป็นตัวแทนของเพศชาย เพราะ ตำแหน่ง “นายอำเภอ” แม้เป็นนายอำเภอหญิง ก็ยังมิได้ขานเรียกว่า “นางอำเภอ” แต่ประการใด….ฮา…. 
 

 สุภาวดี  ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ  ทำงาน ทั้งบทบู๊ งานบุญ งานบรรเทาทุกข์
 สุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ ทำงาน ทั้งบทบู๊ งานบุญ งานบรรเทาทุกข์

 

ชลพรรษ ดีมา นายอำเภอเขาสวนกวาง อำเภอนี้ มีของดี คือ ไก่ และกวาง หลายบทบาทของนายอำเภอหญิง ทั้งมาดนุ่ม และเข้ม ยิ้มๆ ครบรส
ชลพรรษ ดีมา นายอำเภอเขาสวนกวาง อำเภอนี้ มีของดี คือ ไก่ และกวาง หลายบทบาทของนายอำเภอหญิง ทั้งมาดนุ่ม และเข้ม ยิ้มๆ ครบรส
หวยเด็ดงวดนี้
 • ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
  1 ก.พ. 2566
 • รางวัลที่ 1 297411
 • รางวัลเลขหน้า 3 ตัว 181 789
 • รางวัลเลขท้าย 3 ตัว 101 664
 • รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 92
เรื่องอื่นๆในหมวด

เว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS