เรียนกฏหมาย@ขอนแก่น   


คอลัมน์  “รู้จริง ถิ่นเฮา”
โดย “น้องดอกคูน”
….เรื่องเล่า อ่านสนุก ซอกมุมของบรรพบุรุษ และมองออกไปเบื้องหน้า ในบริบทของ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เมื่อทุกเรื่องม้วนร้อย เป็นมิติเดียวกัน  เหลืองสะพรั่งของดอกคูณ และ เสียงแคน แล่นแต้ มาแล้ว………….

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

    วิชากฏหมาย หรือการอ่านพระราชบัญญัติ อาจไม่ใช่เรื่องง่าย ของใครอีกหลายคน ยกเว้นที่เกิดมาเพื่อการนี้ พวกเขามีความตั้งใจ และอาจจะมีลักษณะเฉพาะ บุคคลากรในกลุ่มนี้ จึงมีแนวปฏิบัติ มีวัฒนธรรมที่แตกต่างจากกลุ่มคนอาชีพอื่นๆ 

    กลุ่มบุคคลากรในวิชาชีพนี้ ได้แก่ ศาล อัยการ นักกฏหมาย ไม่แปลกใจที่ความเข้าใจ ด้านกฏหมายจึงถูกจำกัดวง ประชาชนทั่วไป รู้ข้อกฏหมายน้อย ถึงน้อยมาก แต่…ยุคนี้ คุณๆจะบอกว่า ไม่รู้ข้อกฏหมาย คงไม่ได้ และอาจถึงถูกรอนสิทธิ ดังนั้น รู้ข้อกฏหมาย ย่อมเป็นการป้องกัน การถูกเอารัดเอาเปรียบ และปกป้องสิทธิของตัวเองได้ อย่างสบายใจ

คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ตกลงในความร่วมมือระหว่างกัน กับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นการเชื่อมซี่รี่ย์ทางการศึกษา จากปริญญาตรี-โท-เอก ก่อนถึงมือนักศึกษา จึงขอจัดห้องเรียนกฏหมายสำหรับผู้ใหญ่ จึงกลายเป็นหลักสูตรขนาดสั้น เรียน 2 วันจบ คือ “กฏหมายปกครองสำหรับผู้บริหารภาครัฐและภาคธุรกิจ รุ่น VIP ”  รับจำกัด เพียง 50 คน ออกแบบหลักสูตรไว้ ว่า เป็นการหยิบเรื่องจริงของประเด็นจริง มาเล่าสู่ ..ตีความกันอร่อยเชียวแหละ….

    ศาลปกครอง ตั้งขึ้นเมื่อปี 2544  มีวัตถุประสงค์ สำคัญ 2 ข้อ คือ 1 เพื่อเป็นองค์กรหลักในการควบคุมการใช้อำนาจของฝ่ายปกครอง ได้แก่ คณะรัฐมนตรี นากยกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ข้าราชการและบุคคลากรในหน่วยงานมสงปกครอง และ 2 เพื่อให้การวินิจฉัยคดีพิพาททางกรปกครอง กระทำโดยศาลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ และมีวิธีพิจารณาที่เหมาะสมกับลักษณะข้อพิพาททางปกครอง

    เป็นห้องเรียนที่เล่าเรื่อง ที่เกิดขึ้นจริง พลิกข้อกฏหมาย ให้เป็นกรณีศึกษา อาทิ ค่าโง่โฮบเวลล์ ค่าโง่โทลเวย์ ค่าโง่ทางด่วน  ค่าโง่คลองด่าน ค่าโง่ไอทีวี เป็นต้น

กฏหมายทุกฉบับมีเจตนารมณ์ ให้เกิดหลักนิติธรรม  การเปิดมิติ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ย่อมเป็นเรื่องดี ที่จะช่วยบูรณาการทางความคิด ของภาครัฐและเอกชนเข้าด้วยกัน

    ในยุคนี้ ปฏิเสธไม่ได้ว่า เราไม่รู้กฏหมาย และความไม่รู้ ไม่สามารถได้รับการยกเว้นความผิดได้ การเรียนรู้ข้อกฏหมาย จึงมีวิธีย่อยเรื่องยาก ให้เข้าใจง่าย ด้วยการนี้……

เรียนกฏหมาย รุ่น VIP มีดอกเตอร์ มาเป็นเพื่อนร่วมรุ่น 7  คนเรียนกฏหมาย รุ่น VIP มีดอกเตอร์ มาเป็นเพื่อนร่วมรุ่น 7  คน

 

มีผู้บริหาร จาก กทม. บินมาเรียน 6 คนมีผู้บริหาร จาก กทม. บินมาเรียน 6 คน

 

?นิด้า? มอบวุฒิบัตร“นิด้า” มอบวุฒิบัตร

 

ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานดร.สมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน

 

เพื่อนร่วมรุ่น ที่กลายเป็นเครือข่าย มีมิตรเพิ่มเพื่อนร่วมรุ่น ที่กลายเป็นเครือข่าย มีมิตรเพิ่ม

 
หวยเด็ดงวดนี้
  • ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
    17 ม.ค. 2566
  • รางวัลที่ 1 812519
  • รางวัลเลขหน้า 3 ตัว 389 443
  • รางวัลเลขท้าย 3 ตัว 564 849
  • รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 47
เรื่องอื่นๆในหมวด

เว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS