ผลเกิดแต่เหตุ @ขอนแก่น   


3 ตุลาคม 62 09:27:06

คอลัมน์  “รู้จริง ถิ่นเฮา”
โดย “น้องดอกคูน”
….เรื่องเล่า อ่านสนุก ซอกมุมของบรรพบุรุษ และมองออกไปเบื้องหน้า ในบริบทของ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เมื่อทุกเรื่องม้วนร้อย เป็นมิติเดียวกัน  เหลืองสะพรั่งของดอกคูณ และ เสียงแคน แล่นแต้ มาแล้ว………….

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

    ข่าวชิ้นเล็ก ที่ส่งออกจากกระทรวงมหาดไทย เมื่อ วันที่ 25 กันยายน 2562 มองผิวและเผิน ไม่ต่างจากข่าวชิ้นอื่นๆ แต่ข้อความ แสดงความหมาย มีนัยยะต่อพลเมืองของจังหวัดที่ถูกระบุ ในข้อความนั้น ยิ่งนัก
 
    ข่าวชิ้นนี้ลงนามโดยนายฉัตรชัย  พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประกาศยกย่องชมเชยจังหวัดต้นแบบ 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2562 
 
    เป็นการประเมินความสำเร็จของการทำงาน ใน 5 มิติ  ในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา เป็นสุดยอดของ การบริหารจัดการภาครัฐ จังหวัดที่มีความตั้งใจ มุ่งมั่น ทำงานดีเยี่ยม จำนวน 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดหนองคาย,  มีจำนวน  24 จังหวัด เป็นจังหวัดทีมีความตั้งใจ มุ่งมั่นทำงานดีมาก  และอีก จำนวน 27 จังหวัด เป็นจังหวัดที่มีความมุ่งมั่นทำงานดี
 
    เทียบไป คงคล้าย เหรียญทอง-เงิน-บรอนซ์  รับกำลังใจกันถ้วนหน้า เป็นกำลังใจเล็กๆให้ข้าราชการที่ทำงานกันในแต่ละจังหวัด ส่วนจังหวัดที่ไม่ปรากฏชื่อ คงต้องตั้งใจทำงานต่อไป สักวันต้องมีวันนี้กันบ้าง
 
    ย้อนกลับมาที่นครขอนแก่นบ้านเฮากันเถอะ… รางวัล คำชมเชยนี้ น่าจะเป็นปีแรก เพราะกระทรวงมหาดไทย เพิ่งจะมีนโยบายเรื่องนี้ 
 
    อาการปลื้มๆ ต้องยกให้พลเมือง ชาวนครขอนแก่น ทั้ง 1.8 ล้านคน และที่สำคัญ เป็นการตอกย้ำว่า เส้นทางการเดิน ที่เดินมาแล้ว เมื่อราว 7-8 ปี ก่อนนั้น พวกเขาเดินมาอย่างมั่นคง ด้วย แนวคิดในการบริหารจัดการบ้านที่อาศัย ด้วยตัวเอง คือ “ขอนแก่นโมเดล”
 
    ความเข้มแข็งของภาคเอกชน มีส่วนสำคัญในการบริหารจัดการ ร่วมกับภาครัฐ ประหนึ่งการยื่นมือ ออกมาจับกันไว้แล้วเดินไปด้วยจังหวะเดียวกัน จึงเดินได้ไว และมั่งคงในเส้นทาง
 
    ช่วยกันปลื้ม รักษาระยะ ไม่วางมือ เพราะการพัฒนาย่อมต้องต่อเนื่อง ผล..ที่เกิดขึ้น ในวันนี้ ย่อมเกิดจากเหตุ..เหตุที่ถูกวางแผน พัฒนาบ้านเกิดด้วยตัวเอง หลายอย่างจึงเป็นเหตุ เป็นผลด้วยตัวเอง ปลื้มอีกแหละ…
 
    บันทึกช่วยจำ : กระทรวงมหาดไทย  หน่วยงานรัฐที่มีอายุการก่อตั้งนาน 127 ปี และเป็นปึกแผ่น ในสมัยของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เมื่อครั้งทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย โดยทรงเป็นเสมือน “บิดา” ของหน่วยงานแห่งนี้
 
    กระทรวงมหาดไทย  มีกรม อยู่ภายใต้สังกัด จำนวน 6 กรม ได้แก่ กรมการปกครอง กรมพัฒนาชุมชน กรมที่ดิน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานสาธารณูปโภค อาทิ การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค  การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค องค์การตลาดและองค์การจัดการน้ำเสีย 
 
    พบว่า กระทรวงมหาดไทย มีภาระงานที่เกี่ยวข้องกับพลเมือง ตั้งแต่ เกิด จน ตาย  จึงไม่แปลก ที่ผู้บริหารระดับสูง จะถูกสื่อมวลชน เรียกว่า “บิ๊ก มท.”  แห่งคลองหลอด-คลองสวย น้ำใส ที่ไหลเอื่อย เคียงกันเสมอมา…
 
หวยเด็ดงวดนี้
  • ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
    16 ก.ย. 2566
  • รางวัลที่ 1 320812
  • รางวัลเลขหน้า 3 ตัว 037 699
  • รางวัลเลขท้าย 3 ตัว 057 344
  • รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 46
เรื่องอื่นๆในหมวด

เว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS