ประกันภัยข้าว@ประเทศไทย   


8 ตุลาคม 62 10:09:00

คอลัมน์  “รู้จริง ถิ่นเฮา”
โดย “น้องดอกคูน”
….เรื่องเล่า อ่านสนุก ซอกมุมของบรรพบุรุษ และมองออกไปเบื้องหน้า ในบริบทของ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เมื่อทุกเรื่องม้วนร้อย เป็นมิติเดียวกัน  เหลืองสะพรั่งของดอกคูณ และ เสียงแคน แล่นแต้ มาแล้ว………….

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

    เมืองไทย เมืองอู่ข้าว อู่น้ำ ปลูกข้าวกินกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ มาวันนี้เมืองไทยเป็นแชมป์การปลูกข้าวขาย ส่งออกไปทั่วโลก แต่สิ่งแวดล้อมรอบโลก ที่แปรปรวน ส่งผลกระทบ กับชาวโลก อย่างที่เห็นกัน
    แนวทางการป้องกัน ย่อมบรรเทา ลด ทำให้ความเสียหายน้อยลง หรือไม่เกิดความเสียหาย หรือได้รับการชดเชย  ซึ่งเราเรียกว่า “ระบบประกันภัย”
    เราอาจคุ้นเคย กับ การทำประกันชีวิต ประกันวินาศภัย  อย่างที่เห็นๆ กันว่า  เสียชีวิตประกันจ่าย บ้านถูกไฟไหม้ ประกันจ่าย รถชน ประกันจ่าย จึงมีการซื้อประกัน เพื่อบริหารความเสี่ยง ตามแต่แบบที่เขาออกมารองรับความต้องการของลูกค้า ซึ่งปัจจุบันมีมากแบบ ลูกค้าเลือกได้  จนทำให้ธุรกิจนี้เติบโต ต่อเนื่องมาหลายปี
    แล้วหากเป็นต้นไม้ ใบหญ้าล่ะ มีประกันภัยไหม ? 
    จากเหตุของธรรมชาติที่แปรปรวน  ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ฝนแล้ง น้ำท่วม แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด จึงมีแนวคิดเรื่องการประกันภัย ให้กับพืชเศรษฐกิจ หากแม้ว่าเกิดความเสียหาย ประกันจ่าย โดยมีเกณฑ์ในการคำนวน ด้วยสูตรการคำนวนของของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย จากนโยบาย กลายเป็นแนวปฏิบัติ ที่เกิดขึ้นจริงแล้ว ในประเทศไทย
    คณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้ดำเนินการ โครงการประกันภัยข้าวนาปี ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา น่าสนใจกับประกันภัยประเภทนี้ เป็นความอุ่นใจ และไม่ต่างกับประกันภัยประเภทอื่นๆที่ลูกค้า ไม่ต้องการพบความเสียหายหรือสูญเสีย แต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็จะมีเงินเอาประกันช่วยอยู่เบื้องหลัง
    งานนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  รับเป็นเจ้าภาพใหญ่ที่จะเข้ามาดูแลลูกค้า สนับสนุนเบี้ยประกันภัยและงบจากภาครัฐ ที่จะช่วยลดความเสี่ยงจากการเสียหายของผลผลิตจากภัยพิบัติ
    ตัวอย่าง ของความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย เช่น จ่ายสินไหม ทดแทน 1,260 บาท ต่อไร่ หากข้าวเกิดการเสียหายจากภัยน้ำท่วม ภัยแล้ง ลมพายุ ลูกเห็บ ภัยจากช้างป่า
    พบว่า ในช่วงต้น มีเกษตรกรสนใจน้อยมาก ต่อมาเมื่อการจ่ายสินไหมทดแทนจริง เป็นจำนวนมากกว่าเบี้ยจ่ายค่าประกันภัย จึงพูดกันปาก ต่อ ปาก  เรื่องนี้ จะมีเรื่องเล่ากันอีก ในโอกาสต่อไป….หวยเด็ดงวดนี้
  • ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
    16 ก.ย. 2566
  • รางวัลที่ 1 320812
  • รางวัลเลขหน้า 3 ตัว 037 699
  • รางวัลเลขท้าย 3 ตัว 057 344
  • รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 46
เรื่องอื่นๆในหมวด

เว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS