โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ชี้แจง เรื่อง การมีผู้รับบริการเข้าตรวจหาการติดเชื้อ Covid-19   


17 มี.ค. 63 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ได้เผยแพร่คำชี้แจง เรื่อง การมีผู้รับบริการเข้าตรวจหาการติดเชื้อ Covid-19 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่ 0009/63   วันที่ 17 มีนาคม 2563  เวลา 14.30 น.
คำชี้แจงเรื่อง การมีผู้รับบริการเข้าตรวจหาการติดเชื้อ Covid-19

ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563   ทางโรงพยาบาลราชพฤกษ์ ได้มีมาตรการคัดกรองผู้ป่วยเพื่อหากลุ่มเสี่ยง และได้ทำการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ทั้งสิ้นจำนวน 13 ราย ผลการตรวจพบว่าเป็นลบ (ปกติ) จำนวน 12 ราย และเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 11.04 น.  ผู้รับบริการ 1 ราย เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวมาจากกรุงเทพมหานคร เพื่อแวะทำธุระที่เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา(ผู้รับบริการมีภูมิลำเนาและอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร) แล้วจึงเดินทางต่อมาที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อขอรับการตรวจที่โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ผู้รับบริการได้ติดต่อที่ด้านหน้าโรงพยาบาลและได้รับการตรวจที่ห้องตรวจที่มีอากาศภายในเป็นลบซึ่งอยู่ด้านหน้าอาคารโดยไม่ได้เข้าไปภายในอาคารของโรงพยาบาลที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล JCI และระหว่างรอผลการตรวจซึ่งต้องใช้เวลา 4 ชั่วโมง ทางโรงพยาบาลได้ให้ผู้รับบริการนอนรออยู่ในห้องตรวจที่มีอากาศภายในเป็นลบ แต่ผู้รับบริการได้ขอกลับไปรอฟังผลที่บ้าน (ผู้รับบริการมีบ้านพักส่วนตัวที่จังหวัดขอนแก่น แต่ไม่ค่อยได้อยู่อาศัย) โดยให้เหตุผลว่าอยู่บ้านคนเดียวและจะปฏิบัติตัวตามที่โรงพยาบาลแนะนำทุกประการ ทางโรงพยาบาลจึงได้โทรศัพท์ปรึกษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และทางราชการได้อนุญาตให้กลับไปรอฟังผลที่บ้านได้โดยให้รับคู่มือการดูแลตนเองที่บ้านไปด้วย ไม่มีการรับตัวคนไข้เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลราชพฤกษ์ตามที่เป็นข่าว 

เมื่อผลการตรวจรอบแรกผิดปกติ ซึ่งจะต้องมีการยืนยันผลตรวจครั้งที่ 2 (ผลตรวจสุดท้าย) จากศูนย์ตรวจยืนยันในกรุงเทพฯ แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อทราบผลตรวจผิดปกติครั้งแรกเมื่อเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 15 มีนาคม 2563 ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นจึงได้ดำเนินการให้ผู้รับบริการรายดังกล่าวเข้ารับการดูแลในโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นภายในวันเดียวกันนั้น ตามขั้นตอนการควบคุมโรคที่มีมาตรฐาน สามารถควบคุมการแพร่กระจายเชื้ออย่างมั่นใจได้ และตามที่มีข่าวว่าผู้รับบริการไปสถานที่สาธารณะต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่นระหว่างรอผลการตรวจ เป็นข่าวที่คลาดเคลื่อน

เพื่อความมั่นใจในการใช้บริการของโรงพยาบาลราชพฤกษ์ เราขอยืนยันในคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล (JCI) ที่โรงพยาบาลได้รับการรับรอง 
1. ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง จะถูกแยกตัวไปตรวจที่ห้องตรวจที่มีอากาศภายในเป็นลบ (Negative Pressure Room) เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสู่อากาศภายนอก ซึ่งอยู่ด้านหน้าแผนกฉุกเฉิน (Emergency Room) ผู้ป่วยจะไม่ได้เข้ามาในพื้นที่ภายในอาคารของโรงพยาบาล
2. บุคลากรผู้ให้บริการของโรงพยาบาลทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง และได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันตนเองขณะให้บริการผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงการติดเชื้อ Covid-19 อย่างเข้มงวด
3. ผู้ป่วยทุกรายที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน จะได้รับการป้องกันการติดเชื้อทุกชนิดตามมาตรฐานสากลในทุกๆด้าน รวมทั้งอาคารโรงพยาบาลราชพฤกษ์ เป็นอาคารตัวอย่าง เรื่องการถ่ายเทอากาศและการเข้าถึงของแสงแดด สามารถลดโอกาสการติดเชื้อทางอากาศได้มาก
ขอย้ำและขอยืนยันว่าโรงพยาบาลราชพฤกษ์ มีความปลอดภัยจากการติดเชื้อ Covid-19 ในการใช้บริการของทุกๆท่าน เรามีความมุ่งมั่นในการให้บริการ และเป็นโรงพยาบาลมาตรฐานสากลที่ทุกๆคนมั่นใจได้


(นายแพทย์ ธีระวัฒน์  ศรีนัครินทร์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS