ประกาศแล้ว! ราชกิจจานุเบกษา คุมเข้มจังหวัดสีแดง-สีส้ม ตามมติ ศบค. "ขอนแก่นสีแดง"   


16 เมษายน 64 21:05:54

เมื่อวันที่ 16 เมษายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศตามความในมาตรา 9 พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เกี่ยวกับข้อกำหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุม ตามมติของที่ประชุม ศบค. ดังนี้

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/082/T_0025.PDFเว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS