ขอนแก่นประกาศคุมโรคฯฉบับที่ 12 ร้านสะดวกซื้อ โรงแรม กำหนดเวลาปิดถึง 30 เม.ย.    

    เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 63 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น ได้ลงนามในประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 12 โดยสาระคำคัญคือ

    1. ให้ประกาศฉบับที่ 3 และ ฉบับที่ 6 สิ้นสุดลงในวันที่ 30 เม.ย. 63 ซึ่งเดิมฉบับที่ 3 นั้นได้มีมาตรการเพื่อป้องกันกและสกัดกั้นการนำเชื้อเข้าสู่จังหวัดขอนแก่นในบริเวณพื้นที่สถานีขนส่งรถโดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 โดยเน้นรถโดยสารและผู้โดยสารระหว่างประเทศ ซึ่งกำหนดว่าให้ถือปฏิบัติจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อฯจะคลี่คลาย
    2. จากประกาศฉบับที่ 11 ข้อ 1 ให้ปิดร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านลักษณะเดียวกันกับร้านสะดวกซื้อ ตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 น. ของวันถัดไป จากเดิมปิดไปจนกว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลง เป็นให้สิ้นสุดในวันที่ 30 เม.ย. 63  / โรงแรม คลินิกทันตกรรม จากเดิมให้ปิดไปจนกว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงเป็น ให้สิ้นสุดการปิดถึงวันที่ 30 เม.ย. 63 เช่นเดียวกัน

ทั้งนี้จากประกาศฉบับดังกล่าวก็เท่ากับว่า มาตรการต่างๆที่ไม่ได้กำหนดวันสิ้นสุด ได้แก่ 
- เคอร์ฟิวห้ามออกจากบ้าน เวลา 22.00-04.00 น. / การต้องสวมหน้ากาก เมื่อออกนอกบ้าน ยังคงเป็นไปตามเดิมไปจนกว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลง 

อย่างไรก็ดี สำหรับประกาศที่เคยได้ประกาศไปแล้วและจะสิ้นสุดในวันที่ 30 เม.ย. 63 นี้ไปแล้วนั้น ได้แก่ 
- ประกาศปิดศูนย์การค้า/ศูนย์แสดงสิ้นค้า/ตลาด ตลาดนัด/ร้านตัดผม/ร้านเสริมสวย/สถานบริการ ฯลฯ (อ่านเพิ่มในประกาศฉบับที่ 4 และฉบับที่ 7 (ข้อ3) 
- ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์-ห้ามตั้งวงสังสรรค์/ปิดสวนสาธารณะฯ อ่านเพิ่มเติม ฉบับที่ 11
อ่านประกาศทุกฉบับได้ที่ https://www.khonkaenlink.info/home/news/10274.htmlเว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS