รถขนส่งมวลชนแบบใหม่ขอนแก่น สาย 24 (บขส.3-เมืองขอนแก่น) รถบัสแอร์/ฟรีWifi   


Khon Kaen City Bus สาย 24 (บขส.3-เมืองขอนแก่น) รถบัสแอร์/ฟรีWifi
วันนี้ถึงวันที่ 7 ก.พ. 59 (ทดลองวิ่งฟรี)
 
ค่าโดยสาร
* ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ.-8 พ.ค.59 คิดอัตราโปรโมชั่น 10 บาท ตลอดสาย
* ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ค.59 เป็นต้นไป ค่าโดยสาร 15 บาท ตลอดสาย (เด็ก/นักเรียน 10 บาท)
 
เวลาเดินรถ
* 06.00-20.00 น. (กลางวัน) รถออกทุก 10 นาที
* 20.00-06.00 น. (กลางคืน) รถออกทุก 30 นาที

เส้นทางเดินรถ Khon Kaen City Bus สาย 24 (บขส.3-เมืองขอนแก่น) 

 เว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS