ตลาดในขอนแก่นเปิดวันที่เท่าไหร่ รวมไว้ที่นี่   


  • ศูนย์ค้าส่งประตูน้ำขอนแก่น 4 พ.ค. 63

  • ตลาดต้นตาล  4 พ.ค. 63

  • อู้ฟู่ขอนแก่น 4 พ.ค. 63

  • ถนนคนเดิน ขอนแก่น 16 พ.ค. 63

  • ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น เปิดทุกวันเฉพาะที่ พรก. ฉุกเฉินอนุญาต


  

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ยังคงเปิดให้บริการทุกวัน เฉพาะธุรกิจที่ภาครัฐฯ กำหนด ตั้งแต่เวลา 11:00 - 20:00 น. ได้แก่

1. ท็อปส์ มาร์เก็ต (เปิดให้บริการเวลา 08:00 – 21:00 น.)
2. ร้านอาหาร (เฉพาะ Take Away หรือ Delivery)
3. ร้านขายยา เช่น Boots, Watsons
4. ร้านสะดวกซื้อ เช่น แฟมิลี่มาร์ท
5. ธนาคาร
6. ศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือหรือระบบสื่อสาร ในบางสาขา
8. และอื่นๆ ตามที่อาจจะมีการประกาศเพิ่มเติมเว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS