สำเร็จแล้ว! อุทยานธรณีขอนแก่น   


จ.ขอนแก่น ทำพิธีมอบตราสัญลักษณ์อุทยานธรณีประเทศไทย ให้แก่เครือข่ายอุทยานธรณีขอนแก่น ส่งมอบความสุขและเป็นของขวัญปีใหม่แก่ชาวขอนแก่น

    เมื่อเวลา 17.30 น วันที่ 5 ธ.ค.63 ที่ เวทีกลาง งานเทศกาลไหมนนาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีมอบตราสัญลักษณ์อุทยานธรณีประเทศไทย ให้แก่เครือข่ายอุทยานธรณีขอนแก่น เพื่อเป็นการประกาศถึงความสำเร็จของอุทยานธรณีขอนแก่น ในการก้าวสู่อุทยานธรณีระดับประเทศ ให้ชาวขอนแก่นรับทราบและร่วมกันภาคภูมิใจ รวมถึงเป็นการแสดงความชื่นชมต่อเครือข่ายอุทยานธรณีขอนแก่นทุกคน 

    คำว่า "อุทยานธรณี" อาจฟังดูเป็นเรื่องใหม่ แต่สำหรับชาวขอนแก่น รู้จักและมีความคุ้นเคยกับ "ไดโนเสาร์" เป็นอย่างดี เพราะมีการค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์ เป็นครั้งแรกของประเทศไทย ณ หุบเขาภูเวียง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2519 จนปัจจุบัน มีการค้นพบไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ของโลกถึง 5 สายพันธุ์ ประกอบด้วย 
1.ภูเวียงโกชอรัส สิรินธรเน่ (น้องโย่ง)
2.สยามไทรันนัส อิสานเอนซิส (น้องดุ) 3.สยามโมชอรัส สุธีธรนิ (น้องแข่) 
4.กินรีมิมัส ขอนแก่นเอนซิส (น้องเปรียว) 
5.ภูเวียงเวเนเตอร์ แย้มนิยมมิ (น้องแร็พ)

    นอกจากนั้น ยังค้นพบฟอสซิลสัตว์ดึกดำบรรพ์ในยุดครีเทเซียส หรือ 130 ล้านปีก่อน เป็นจำนวนมาก ได้แก่ หอยสองฝา จระเข้ ฉลาม และปลาเกล็ดแข็ง เป็นต้น
อุทยานธรณีโลก หรือ Global Geopark เป็นโครงการขององค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ที่ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการพื้นที่อันเป็นแหล่งธรณีวิทยาที่มีคุณค่าในระดับโลก ให้เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนา โดยมีหลักการสำคัญ ได้แก่ การพัฒนาจากล่างขึ้นบน โดยให้ความสำคัญกับชุมชน การสร้างเครือข่าย และการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ 

ตัวชี้วัดการเป็นอุทยานธรณีะดับโลก 5 ด้าน ประกอบด้วย
1) ธรณีวิทยาและภูมิประเทศ
2) การบริหารจัดการ
3) การสื่อสารและการให้ความรู้
4) การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา
5) การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

    สำหรับ "อุทยานธรณีขอนแก่น" หรือ "ขอนแก่นจีโอปาร์ค" ประกอบด้วยพื้นที่ อำเภอเวียงเก่าและอำเกอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี พ.ศ.2561
การขับเคลื่อนอุทยานธรณีขอนแก่น ซึ่งภาคีเครือข่ายอุทยานธรณีขอนแก่นได้ร่วมกันดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ 2561 ยื่นขอประเมินป็นอุทยานธรณีระดับประเทศ ตามที่มีผู้เชี่ยวชาญมาตรวจประเมินในพื้นที่ ในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา จนประสบความสำเร็จในอีกขั้น คือการได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานธรณีประเทศไทย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและผู้บริหารอุทยานธรณีขอนแก่น ได้ไปรับรางวัลอุทยานธรณีประเทศไทย จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรรรมชาติและสิ่งแวตล้อม ในงานวันสิ่งแวดล้อมไทย วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา 

    นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การประกาศรับรองเป็นอุทยานธรณีระดับประเทศ นั้น ใช้เกณฑ์การประเมินเดียวกันกับการประเมินอุทยานธรณีโลก ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยา และจัดตั้งอุทยานธรณี กำหนดให้มีคะแนนประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 โดยอุทยานธรณีขอนแก่นได้ผ่านการประเมินด้วยคะแนนร้อยละ 80 ทำให้ขอนแก่นมีความพร้อมที่จะก้าวต่อไปในการขอรับการประเมินเป็นอุทยานธรณีโลก ตามปฏิหินการรับสมัครของยูเนสโก กำหนดให้ยื่นหนังสือแสดงจตจำนงภายในวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี ภายใต้การสนับสนุนของทุกภาคส่วนของจังหวัดขอนแก่น ต่อไปเว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS