ขอนแก่น ต้นปอเทืองนับแสนต้น กว่า 700 ไร่ออกดอกเหลืองอร่าม (มีคลิป)   


ต้นปอเทืองของเกษตรกรอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น นับแสนต้นบนพื้นที่กว่า 700 ไร่ กำลังแข่งกันออกดอกเหลืองอร่ามเต็มท้องทุ่ง หลังเกษตรกรนำมาปลูกจนเต็มพื้นที่เพื่อปรับปรุงบำรุงดินหลังฤดูทำนา ประชาชนที่ขับรถผ่านไปมาอดใจไม่ไหวต้องจอดรถลงมาเก็บภาพความสวยงาม ก่อนร่วงโรยสิ้นเดือนนี้ ขณะที่เกษตรกรเตรียมเก็บผลผลิตส่งขาย

    ทุ่งปอเทืองที่กำลังออกดอกเหลืองอร่ามนับแสนต้นบนพื้นที่กว่า 700 ไร่กำลังเป็นที่สนใจของผู้ที่ขับรถผ่านไปมาบริเวณริมถนนพื้นที่บ้านคอกคี หมู่ 9 ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ซึ่งมีการปลูกบนพื้นที่ 2 ฟากฝั่งถนนด้วยพื้นที่ที่มีบริเวณกว้าง ทำให้กลายเป็นทุ่งสีเหลืองสุดลูกหูลูกตา หลังจากที่เกษตรกรปลูกหลังฤดูการทำนาเพื่อปรับปรุงบำรุงดินและเก็บเมล็ดพันธ์ไปขาย แต่ด้วยความสวยงามของดอกสีเหลืองบานไปทั่วบริเวณทำให้ประชาชนที่ขับขี่รถผ่านบริเวณนี้อดไม่ได้ที่จะจอดแวะเก็บภาพสวยๆ กับดอกปอเทืองเพื่อนำไปแชร์ในโลกออนไลน์

    นายบุญธรรม จันทวงษ์ ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ผู้ปลูกปอเทือง เล่าว่า พื้นที่ตำบลบัวใหญ่มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวประมาณ 200 ราย เดิมหลังฤดูการทำนาเกษตรกรจะปล่อยนาทิ้งร้าง บางรายปลูกถั่วเหลืองเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน ต่อมาสำนักงานพัฒนาที่ดินเข้ามาส่งเสริมให้ปลูกปอเทือง จึงมีการรวมกลุ่มกันเป็นเกษตรแปลงใหญ่ ปลูกปอเทืองหลังนามาแล้ว 2 ปี ปีนี้เป็นปีที่ 3 มีเกษตรกรเข้าร่วมปลูกปอเทือง 90 ราย รวมพื้นที่ปลูกกว่า 700 ไร่ เนื่องจากเป็นพืชใช้น้ำน้อย เป็นพืชบำรุงดินและเมล็ดปอเทืองยังนำไปขายในราคากิโลกรัมละ 17 – 20 บาท ปีนี้เริ่มปลูกตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 เก็บเกี่ยวในเดือนเมษายน 2564

    ด้าน นางนงนุช ศรีพุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ปีนี้แล้งจัดไม่มีน้ำเพื่อการเกษตรทำให้กระทบกับพื้นที่ปลุกปอเทืองที่ลดลงกว่าครึ่ง จากปีก่อนปลูกทั่วทั้งจังหวัดกว่า 4,200 ไร่ ซึ่งปอเทืองสามารถใช้เป็นปุ๋ยพืชสดเนื่องจากเป็นพืชตระกูลถั่วมีไนโตรเจนสูงและยังมีสารอาหารอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อพืช โดยเกษตรกรจะไถกลบเมื่อต้นปอเทืองอายุ 50 – 60 วัน ทำให้ได้อินทรียวัตถุ น้ำหนักสดประมาณ 2.5-3 ตัน/ไร่ จะทำให้ดินได้ปุ๋ย เทียบเท่ากับปุ๋ยยูเรีย จำนวน 15 – 20 กิโลกรัม/ไร่ หรือปลูกเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ไปขายได้ 1 ไร่ให้ผลผลิต 80 กิโลกรัม ทำให้เกษตรกรหันมากปลูกต้นปอเทืองกันมากเว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS