เปิดแล้ว!!! สวนดอกมากาเร็ต ผลงาน นศ.ม.ขอนแก่น สวยงามตระการตา แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองขอนแก่น (มีคลิป)   


19 กุมภาพันธ์ 64 20:33:51

    เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 19 ก.พ. 2564 ที่อุทยานเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดแปลงดอกมากาเร็ตสีม่วงและดอกทานตะวัน ตามโครงการ KKU Smart Flower Farm ที่กำลังออกดอกสวยงาม ผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเกษตรนวัตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือ มข. เพื่อให้ชาวขอนแก่นและนักท่องเที่ยวได้เข้าชมผลงานของนักศึกษา

    รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มข.กล่าวว่า แปลงปลูกดังกล่าวนักศึกษาเริ่มทำการมาได้ประมาณ 3 เดือนและขณะนี้กำลังออกดอกสวยงาม โดย มข.ได้เปิดให้บริการเข้าชมความสวยวามและผลงานของนักศึกษาได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 7 มี.ค. โดยเก็บค่าเข้าชมคนละ 20 บาท

    "โครงการ KKU Smart Flower Farm ของคณะเกษตรศาสตร์ เป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ภายใต้โครงการวิจัยรูปแบบ Research Program แผนงานวิจัยฟาร์มอัจฉริยะ ประจำปี 2563 ซึ่งได้ดำเนินการขึ้น เพื่อนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่มีความแม่นยำสูง ควบคุมและสั่งการได้ เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานภาคการเกษตร ผ่านการจัดทำแปลงไม้ตัดดอกในระบบเกษตรอัจฉริยะ ทั้งระบบการให้น้ำ การจัดการปุ๋ยและธาตุอาหาร การตรวจวัดค่าความเป็นกรดเบส และค่าการนำไฟฟ้า หรือค่าเกลือของดิน โดยข้อมูลดังกล่าว จะถูกเชื่อมโยงผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และบันทึกข้อมูลจัดเก็บในคลาวน์ โดยเกษตรกรผู้ใช้งาน สามารถควบคุม สั่งการได้แบบ real time ผ่านแอปพลิเคชั่นในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทำให้สะดวกและรวดเร็วในการใช้งาน"

    อธิการบดี มข.กล่าวต่ออีกว่า นักศึกษาได้ เลือกดอกที่มีศักยภาพ คือ ดอกมากาเร็ตพืชในสกุลเดียวกับดอกเบญมาศ มีสีโทนชมพู ไปจนถึงม่วงอ่อน สีสันสดใส และกำลังได้รับความนิยมอย่างมาก ทั้งในการปลูกประดับแปลงพัฒนาภูมิทัศน์ และการใช้เป็นไม้ตัดดอก ขณะเดียวกันไม้ดอกดังกล่าวยังมีสารสำคัญที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบในช่องปากและบรรเทาอาการปวดจึงอาจมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพืชสมุนไพร และเครื่องดื่มสุขภาพได้ในอนาคต

    นอกจากนี้โครงการดังกล่าว ยังมีส่วนช่วยเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานนอกห้องเรียน โดยการลงมือปฏิบัติจริง ของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรนวัตกรรมกว่า 30 คน บนพื้นที่แปลงประมาณ 1 ไร่ที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์และวางแผนจัดการการผลิตดอกมากาเร็ตในระบบเกษตรอัจฉริยะ ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การ  ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยเช่นกันเว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS