ขอนแก่น วันหยุดนักท่องเที่ยวขึ้นบันไดบุญ1,049ขั้นกราบหลวงปู่ขาว (มีคลิป)   


นักท่องเที่ยวแห่เดินขึ้นบันไดบุญ 1,049 ขั้น กราบสักการะหลวงปู่ขาวชมทิวทัศน์มุมสูงของเขื่อนอุบลรัตน์ แม้สภาพอากาศจะร้อนเกือบ 40 องศาแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อความตั้งใจ เพื่อความเป็นสิริมงคงต่อตัวเองและครอบครัว

    นักท่องเที่ยวจำนวนมากใช้เวลาในช่วงวันหยุดติดต่อกันพากันเดินขึ้นบันได 1,049 ชั้น เพื่อกราบนมัสการหลวงปู่ขาวและรอยพระพุทธบาทบนเขาภูพานคำ จ.ขอนแก่น พร้อมชมวิวทิวทัศน์บนยอดเขาที่มองเห็นทัศนียภาพของเขื่อนอุบลรัตน์อย่างสวยงามไม่หวั่นแม้อากาศร้อน ซึ่งส่วนใหญ่มากันเป็นครอบครัว

    นักท่องเที่ยวหลายคน ต่างบอกว่า เดินขึ้นบันได เพื่อทดสอบกำลังของร่างกาย ตัวเองท่ามกลางอากาศที่ค่อนข้างร้อนและแดดจัด นอกจากนี้ก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาไม่ขาดสาย ซึ่งพากันเข้าไปทำบุญ ถวายสังฆทานและกราบสักการะพระพุทธรูปเพื่อขอพรและเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ภายใต้การป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 บนยอดเขาที่มีพระพุทธรูปสีขาวองค์ใหญ่ตั้งตระหง่านบนเขาภูพานคำ

    นอกจากจะได้กราบสักการะสิ่งศักดิ์แล้ว หลายคนอดไม่ได้ที่จะเก็บภาพทิวทัศน์ที่สวยงามบนยอดเขาซึ่งเมื่อมองลงมาจะเห็นเขื่อนอุบลรัตน์อย่างสวยงามของพระพุทธบาทภูพานคำตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาภูพานคำ อำเภออุบลรัตน์ เป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท จำลองในมณฑป และ หลวงพ่อพระใหญ่ หรือพระพุทธอุตรมหามงคลอุบลรัตน์เป็นองค์พระคอนกรีต เสริมเหล็ก สีขาว อยู่บนฐานดอกบัวสีชมพู ความสูงขององค์พระ 14 เมตร สร้างเสร็จเมื่อ พศ. 2514 ใต้ฐานองค์พระเป็นเหมือนโบสถ์ มีพระพุทธรูป ให้กราบไหว้ และมีเสี่ยงเซียมซี และ ภายใต้ฐานพระใหญ่ยังมี พระประธาน และ สิ่งศักดิ์ประดิษฐานอยู่เว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS