ใจหาย....สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย แจ้งยุติการออกอากาศ 41 คลื่น ขอนแก่นโดนด้วย   


สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย หรือ สวท. แจ้งยุติการออกอากาศวิทยุ จำนวน 41 คลื่นทั่วประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากต้องคืนคลื่นความถี่ให้กับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 นี้ 

โดยในส่วนของจังหวัดขอนแก่น ยุติการออกอากาศ จำนวน 3 คลื่น ได้แก่ 

  • สวท.ขอนแก่น ระบบ AM ความถี่ 648 KHz
  • สวท.เครือข่ายโทรทัศน์ขอนแก่น ระบบ FM ความถี่ 98.5 Mhz
  • สวท.ชุมแพ ระบบ FM ความถี่ 93.25 MHz

สำหรับสถานีวิทยุทั้งประเทศที่จะยุติการออกอากาศในวันที่ 1 เมษายน 2564 มีดังนี้

 เว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS