รพ.ขอนแก่นกักตัวบุคลากรทางการแพทย์แล้วกว่า 100 คน เตรียมประสานขอกำลังเสริมทดแทนกำลังหลักที่ต้องกักตัว   


รพ.ขอนแก่นกักตัวบุคลากรทางการแพทย์แล้วกว่า 100 คน เตรียมประสานขอกำลังเสริมทดแทนกำลังหลักที่ต้องกักตัว  พร้อมเปลี่ยนจุดตรวจกลางมาใช้ตรงข้ามศาลจังหวัดตรวจคัดกรองบุคคลกลุ่มเสี่ยงสูงเท่านั้น

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 16 เม.ย.2564 พญ.รุจิราลักษณ์ พรหมเมือง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น   เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด- 19 ทำให้ขณะนี้มีประชาชนจำนวนมากทั้งที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงและมีประวัติใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อเข้ามาที่โรงพยาบาลขอนแก่นเพื่อตรวจหาเชื้อจำนวนมาก  ส่งผลกระทบกับผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลในอาการปกติต่างๆอย่างมาก

"โรงพยาบาลจึงจัดตั้งสถานที่ให้บริการตรวจหาเชื้อ ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง จากเดิมที่โรงพยาบาลฯ มาเป็นที่ห้องปฏิบัติการอณูวิทยาชั้นสูง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ถ.หน้าศูนย์ราชการ ตรงข้ามศาลจังหวัดขอนแก่น โดยรับการตรวจเฉพาะผู้ที่ถูกเจ้าหน้าที่ตามตัวหรือมีความเสี่ยงสูง โดยในการตรวจนั้นให้บริการเวลา 09.00-12.00 น.ของทุกวัน ซึ่งผลการตรวจจะแจ้งให้ทราบเฉพาะผู้ที่มีผลบวกยืนยันติดเชื้อเท่านั้น โดยในการตรวจจะใช้เวลาประมาณ 1 วันจึงจะทราบผล และหากกรณีผลตรวจเป็นลบยืนยันว่าไม่ติดเชื้อ ก็ยังคงต้องกักตัวเอง 14 วัน และปฎิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด"
 
พญ.รุจิราลักษณ์ กล่าวต่ออีกว่า ขณะนี้บุคลากรทางการแพทย์ขอโรงพยาบาล ต้องกักตัวเฝ้าสังเกตุอาการเนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยง จำนวนกว่า 100 คน โดยทำการกักตัวที่โรงแรมลาวิล่า และโรงแรมกรีนโฮเต็ล โดยการกักตัวดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการควบคุมและป้องกัน และถือว่าส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลอย่างมากในระยะนี้ อย่างไรก็ดีโรงพยาบาลเตรียมประสานขอกำลังเสริมทดแทน รวทั้งขอความร่วมมือประชาชนที่ยังมีสุขภาพแข็งแรงแต่ยังคงต้องรับยากับทางโรงพยาบาลโดยขอให้รับยาต่อเนื่องทางไปรษณีย์หรือโรงพยาบาลใกล้บ้าน   เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยที่เดินทางมาโรงพยาบาล และลดความแออัดที่โรงพยาบาลอีกด้วยเว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS