มข.มอบโอกาสทางการศึกษา นร.ภาคอีสาน ทุ่ม5ล้านเป็นค่าสมัครสอบโควตา    รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

     วันนี้ (26 ก.ค. 59) เวลา 13.30 น. ที่ห้องรับรองชั้น 6 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดสรรงบประมาณกว่า 5 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทโควตา ภายใต้โครงการ "สนับสนุนนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการสอบประเภทโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560" 
  
     "มหาวิทยาลัยขอนแก่นมุ่งกระจายโอกาสทางการศึกษาตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ นักเรียนในภาคอีสานทุกคนไม่ว่าจะจนหรือรวย ต้องมีโอกาสเรียน มข. ได้เท่าเทียมกัน ซึ่งเราช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มต้นคือการสมัครเข้าเรียน โดยไม่รอมาช่วยเมื่อเป็นนักศึกษาแล้ว เพราะหลายคนไม่มีโอกาสแม้จะลงแข่ง โครงการนี้ใช้งบประมาณจำนวนกว่า 5 ล้านบาท จัดสรรให้นักเรียนประมาณ 3,000 คน จากโรงเรียนโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 1,500 โรงเรียน" อธิการบดี มข. กล่าว

   สำหรับค่าใช้จ่ายต่อคนที่มข.สนับสนุนนักเรียนในการสมัครสอบโควตามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย ค่าสมัครสอบไม่เกิน 900 บาทต่อคน ค่าธรรมเนียมในการเลือกคณะวิชาไม่เกิน 400 บาทต่อคน ค่าตรวจร่างกายและเอกซเรย์ไม่เกิน 1,000 บาทต่อคน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทางและที่พักแก่นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์อัตราเหมาะจ่ายไม่เกิน 1,500 บาท
 
   สำหรับการสมัครเข้ารับทุนดังกล่าวนักเรียนสามารถติดต่อสมัครได้ที่ โรงเรียนที่นักเรียนสังกัด โดยทางโรงเรียนจะเป็นผู้เสนอรายชื่อนักเรียนแล้วส่งรายชื่อมาให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีข้อกำหนดเบื้องต้นคือ จะต้องเป็นนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเลือกเรียนที่มข. ที่สำคัญจะต้องยากจนจริง โดยบิดามารดา หรือผู้ปกครองมีรายได้รวมกันน้อยกว่า 100,000 บาทต่อปี

อธิการบดี มข. ยังกล่าวเสริมอีกว่า โครงการนี้นับเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดขึ้น และนับเป็นครั้งแรกของมหาวิทยาลัยไทยที่ดำเนินงานเช่นนี้

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เชิญอาจารย์แนะแนวทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้ารับฟังรายละเอียดเกี่ยวกับทุนและการสอบโควต้าในระหว่างวันที่ 1-3 ส.ค. 59 ณ โรงแรมอวานี  ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์  อ.เมือง จ.ขอนแก่น และมหาวิทยาลัยขอนแก่น (อ่านกำหนดการ)เว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS