เผยจุดจอดรถ และบริการรถรับ-ส่ง งานครูใหญ่ และหลวงพ่อคูณ มข.   


         มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ จังหวัดขอนแก่น  อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการเดินทางมาร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่  และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ  ปริสุทฺโธ) กรณีพิเศษประจำปี  2561 ระหว่างวันที่  21-29  มกราคม  2562  ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เดินทางมาร่วมงานกว่า 1 ล้านคน เพื่อลดปัญหาการจราจรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอความร่วมมือจากประชาชนที่จะมาร่วมพิธี นำรถยนต์ส่วนตัวจอดตามจุดจอดรถที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ และมีบริการรถขนส่งมวลชนให้บริการเพื่อเดินทางมายังศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษกโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ดังนี้

วันที่  21-28  มกราคม  2562  

สำหรับผู้ที่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว  มีจุดจอดรถให้บริการทั้งหมด  4  จุด คือ บริการรับ-ส่ง จากจุดจอดรถ ไปยัง ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น   รถที่ให้บริการมี 1. รถบัสมหาวิทยาลัยขอนแก่น  2. รถโดยสารสองแถวประจำทางเมืองขอนแก่น 3.รถตู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น ให้บริการตั้งแต่เวลา  08.00 – 21.00 น.

          จุดที่ 1   ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4   รองรับรถได้จำนวน  1,500  คัน   

          จุดที่ 2   วัดสว่างสุทธาราม บ้านหนองกุง  รองรับรถได้จำนวน  1,000  คัน

          จุดที่  3  ตลาด 62 บล็อก ถนนกัลปพฤกษ์ รองรับรถได้จำนวน  1,300  คัน  

           จุดที่  4  ตลาดศรีวิไล ถนนมะลิวัลย์  ใกล้กับปั้มน้ำมัน ปตท. มะลิวัลย์  รองรับรถได้จำนวน  1,500  คัน

และสำหรับท่านที่เดินทางด้วยรถขนส่งมวลชน  มีรถบริการรับส่ง จากบขส 3 และสถานีรถไฟขอนแก่น และสนามบินขอนแก่น  ไปยัง ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ดังนี้

          บขส 3   จะมีรถบริการรับ-ส่ง ไปยัง ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฟรี ให้บริการตั้งแต่เวลา  08.00 – 21.00  น.

  • รถซิตี้บัส  จำนวน  10  คัน  
  • รถโดยสารประจำทางเมืองขอนแก่น  (สองแถว)
  • รถตู้โดยสารจำนวน  2  คัน

          สถานีรถไฟ  จังหวัดขอนแก่น จะมีการให้บริการรถโดยสารประจำทางเมืองขอนแก่น รับ-ส่ง มายังศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก ฟรี  2  รอบ คือเวลา  09.30 น. และ เวลา  12.00  น.

          สนามบินขอนแก่น  จะมีบริการรถแท็กซี่ วันละ 50 คัน รับจากสนามบินขอนแก่นมายังศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น  บริการคันละ  1  เที่ยวต่อวัน  โดยรถทุกคันจะติดป้ายให้บริการ ฟรี

          สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปชมเมรุลอย ณ ฌาปนสถานชั่วคราววัดหนองแวงพระอารามหลวง ภายในเกาะกลางน้ำ ด้านหลังพุทธมณฑลอีสาน ริม ถนนเลี่ยงเมือง สายขอนแก่น-กาฬสินธุ์ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ในวันที่  21-29  มกราคม  2562   สามารถจอดรถได้ที่  ลานจอดรถ  อบต.ศิลา บริเวณทางเลี่ยงเมือง ติดกับหมู่บ้านเมืองเอก  รองรับรถได้จำนวน  20,000  คัน  มีรถรับ-ส่งจากจุดจอดรถไปยังพุทธมณฑลอีสาน  โดยจะมีบริการรถโดยสารสองแถวประจำทางเมืองขอนแก่นให้บริการฟรี จำนวน  15  คัน  วันที่  29  มกราคม  2562  สำหรับประชาชนที่สนใจอยากเข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่พระเทพวิทยาคม  (หลวงพ่อคูณ  ปริสุทฺโธ)  สามารถจอดรถได้ตามจุดที่ทางคณะกรรมการได้จัดเตรียมไว้ทั้ง  8  จุด  โดยจะเปลี่ยนเส้นทางจากเดิม รับ – ส่ง ไปยัง ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น พุทธมณฑลอีสาน  จ.ขอนแก่น แทน   โดยให้สังเกตป้ายจุดจอดรถและบริการรับ- ส่ง ฟรี พิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ  ปริสุทฺโธ) กรณีพิเศษ  ประจำปี  2561  และรถทุกคันที่ให้บริการจะติดป้ายให้บริการ ฟรี ด้วย  ซึ่งในแต่ละจุดจะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  และ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรืออปพร. ประจำการเพื่อรักษาความเรียบร้อยในแต่ละจุดอีกด้วย

 

 เว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS