เด็กขอนแก่นไข้เลือดออกตายแล้ว3 ผู้ว่าฯเร่งป้องกัน   


12 มิถุนายน 62 20:12:26

ขอนแก่นรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก หลังพบว่าเด็กเสียชีวิต 3 ราย สสจ.คาดว่าสถานการณ์ปัจจุบันจะมีคนเจ็บป่วยและเสียชีวิตมากขึ้นกว่าเดิมประมาณ 2 เท่า ขอให้ประชาชนร่วมมือร่วมใจป้องกันโรคระบาดจากยุงลายด้วยมาตรการ "3 เก็บ"

    เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 12 มิ.ย. นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า จังหวัดสั่งการให้อำเภอในสังกัด โดยเฉพาะคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยจัดทำแผนปฏิบัติการพ่นหมอกควันในพื้นที่ตำบล ครอบคลุมทั้งตำบล ระหว่างวันที่ 10 - 14 มิถุนายน 2562 เพื่อช่วยลดปัจจัยเสี่ยงและเพื่อป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของหมู่บ้าน โดยนำจิตอาสา (เราทำความดีด้วยหัวใจ) ร่วมกันหยอดทรายอะเบทคว่ำภาชนะที่มีน้ำขังป้องกันลูกน้ำยุงลาย และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก บริเวณถนนสาธารณะและบริเวณน้ำท่วมขังและภาชนะเก็บน้ำครัวเรือนในหมู่บ้าน วัดและโรงเรียน ในพื้นที่ของตนเองเพื่อป้องกันไข้เลือดออกแพร่ระบาดในชุมชน 

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่นนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น


   ด้าน นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า สถานการณ์ปัจจุบันของไข้เลือดออกใน จ.ขอนแก่น ได้รับรายงานว่ามีการเสียชีวิต จำนวน 3 ราย คือ อ.อุบลรัตน์  อ.มัญจาคีรี และ อ.เปือยน้อย ส่วนผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสมทั้งประเทศประมาณ 22,600 กว่าราย เสียชีวิตไปแล้วประมาณ 30 กว่าราย ปีนี้มีความแห้งแล้ง ความร้อน  พร้อมกับมีความชื้นกับฝนตกลงมาที่มีจากพายุเอลนิโญ่ คาดว่าจะมีคนเจ็บป่วยและเสียชีวิตมากขึ้นกว่าเดิมประมาณ 2 เท่า ซึ่งเป็นกลุ่มอายุ 5 - 14 ปี และ ผู้สูงอายุ 

    ยุงลายสามารถแพร่พันธุ์ได้ทุกฤดูกาล และนำโรคระบาดสู่คนได้หลายชนิด ได้แก่ โรคไข้เลือดออก เชื้อไวรัสซิกา และไข้ปวดข้อยุงลาย หากไม่ระวังอาจเกิดอันตรายถึงชีวิตได้ โดยเฉพาะเด็กเล็กที่ไม่สามารถปกป้องตัวเองได้ ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้มากที่สุด โดยโรคไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี แพร่เชื้อโดยยุงลายไปกัดคนป่วยไข้เลือดออก โดยเชื้อจะพักตัวในยุงลายและเมื่อกัดคนจะสามารถถ่ายทอดเชื้อจากต่อมน้ำลายไปสู่คนปกติ หลังจากได้รับเชื้อแล้ว 5-8 วันจะมีอาการไข้สูงลอย ปวดเมื่อย เบื่ออาหาร อาจมีผื่นขึ้นตามลำตัวให้รีบไปพบแพทย์เพื่อรักษาตามอาการ 

    "ดังนั้นจึงขอให้ร่วมมือร่วมใจป้องกันโรคระบาดจากยุงลายด้วยมาตรการ "3 เก็บ" ดังนี้ คือ 1.เก็บบ้านให้สะอาด โปร่ง โล่ง ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่อยู่อาศัยของยุงลาย 2.เก็บขยะรอบบ้าน โดยทำต่อเนื่องสัปดาห์ละครั้งเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 3.เก็บน้ำ สำรวจภาชนะใส่น้ำ ต้องปิดฝาให้มิดชิด เพื่อป้องกันไม่ให้วางไข่  หากมีอาการป่วย หรือพบเห็นผู้มีอาการน่าสงสัยในช่วงระบาดให้รีบปรึกษาแพทย์ในสถานพยาบาลใกล้บ้านทันที และหากมีข้อสงสัยใดๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422 หรือติดต่อไปยังสำนักโรคติดต่อทั่วไป โทร.0-2590-3177-8 ได้ในวัน เวลาราชการ" นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กล่าว.
 
   ติ๊ก บังอร  ขอนแก่น  /  รายงานเว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS