ขอนแก่น เดินหน้ารถไฟฟ้า LRT เพิ่มส่วนต่ออีก 4 สถานีเข้ามข. (มีคลิป)   


ขอนแก่น เดินหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง สำราญ-ท่าพระ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นรอบสุดท้าย หลังเสียงส่วนใหญ่เสนอเพิ่มส่วนต่อขยายเข้า ม.ขอนแก่น รวมระยะทางตามโครงการ 26 กม.

    เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 14 พ.ย.2562 ทีศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ หรือ KICE ขอนแก่น นามสมศักดิ์  จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนว่าด้วยการรายงานทบทวนผลการศึกษาโครงการก่อสร้างระบบขนส่งสาธารณะในเขต จ.ขอนแก่น เส้นทางนำร่องสายสีแดง (สำราญ-ท่าพระ) ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับอีก 4 เทศบาลในพื้นที่ดำเนินโครงการร่วมกันกับ บริษัท ขอนแก่น ทรานซิส ซิสเต็ม จำกัด ได้กำหนดจัดการประชุมขึ้นท่ามกลางความสนใจจากชาวขอนแก่น ที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวรวมกว่า 500 คน


   นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า การก่อสร้างรถไฟฟ้าเส้นทางสายสีแดงของ จ.ขอนแก่น ตามแนว ถ.มิตภาพ ช่วงสำราญ-ท่าพระ จัดเป็นเมกกะโปรเจคขนาดใหญ่ ที่คนขอนแก่น นั้นได้ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ และร่วมกันแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่คิดได้ คิดเป็น และคิดดี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพื้นที่และต่อยอดไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน ปัจจุบันการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆนั้นแล้วเสร็จในภาพรวมทั้งหมดตามกรอบของกฎหมาย วันนี้จึงเป็นการประชุมครั้งสุดท้าย ในการที่จะรายงานผลการศึกษาของโครงการฯ และสรุปส่งให้กับคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก หรือ คจร.ตามขั้นตอนต่อไป

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่นนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น

    “จากผลการศึกษาพบว่าระบบโดยสารที่เหมาะสมกับบริบทของคนขอนแก่น คือระบบรางเบา หรือ LRT ระยะทาง 22.8 กม. แต่จากการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของคนขอนแก่นนั้นคือการต้องการที่จะสร้างส่วนต่อขยายเข้าไปพร้อมกัน ซึ่งส่วนต่อขยายนั้นคือการเชื่อมต่อเส้นทางหลักสำราญ-ท่าพระ ให้มีจุดแยกส่วนต่อขยายไปที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเชื่อมต่อกับ รพ.ศรีนครินทร์ เข้าไปด้วย ซึ่งจะส่งผลให้โครงการนี้นั้นมีระยะทางเพิ่มเป็น 26 กม. โดยจะมีการปรับเพิ่มสถานีจากเดิมที่ สนข.ศึกษาไว้คือ 16 สถานี มีการปรับเพิ่มขึ้นอีก 4 สถานีเป็น 20 สถานี ด้วยงบประมาณการก่อสร้างรวมกว่า 22,102 ล้านบาท สำหรับเงินทุนในการก่อสร้างนั้นไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่เป็นการระดมทุนของผู้ที่มีจิตใจในการที่จะพัฒนาจังหวัด ตามกลไกของตลาดหลักทรัพย์ ที่ทั้งหมดจะเป็นไปตมขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด”

    ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า ปัจจุบันต่อเนื่องถึงอนาคตนั้นขอนแก่นจะมีอัตราการเติบโตแบบก้าวกระโดด ด้วยแนวทางการพัฒนาเมืองที่รัฐบาลนั้นได้กำหนดไว้ ประกอบกับนักลงทุนในพื้นที่และต่างประเทศ ยังคงเลือกขอนแก่น เป็นจังหวัดในลำดับต้นๆของภาคอีสานในการที่จะตัดสินใจเข้ามาลงทุน หรือ การดำเนินธุรกิจในด้านต่างๆและที่สำคัญ ในการลงทุนก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนโดยเฉพาะรถไฟฟ้ารางเบาที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้นั้นรัฐบาลมีการยกเว้นภาษีให้กับนักลงทุนอีกด้วย ซึ่งประเด็นดังกล่าวเป็นที่สนใจจากนักลงทุนอย่างมากเพราะเป็นโครงการที่ภาครัฐให้การสนับสนุนและส่งเสริมเพื่อให้เกิดการพัฒนาในด้านระบบขนส่งมวลชน สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูง การจัดตั้งสถานีขนถ่ายสินค้า การพัฒนาและขยายสนามบินขอนแก่นและการพัฒนาระบบขนส่งทางรางในภาพรวมทั้งหมดด้วยเว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS