ขอเชิญสาวงามเข้าร่วมประกวด "นางงามบ้านไผ่ ประจำปี 2563"   


    ด้วยอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดจัดการประกวดนางงามบ้านไผ่ ในงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่ ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกและเปิดโอกาสให้สตรีไทย ที่มีความสวยงาม ความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีภูมิลำเนาในจังหวัดขอนแก่น ลูกหลานของคนขอนแก่น หรือมีความเกี่ยวพันกับจังหวัดขอนแก่น ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดให้มีเวทีในการแสดงออกซึ่งความงามและความสามารถ รวมทั้งได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุน ส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอ และการนำอำเภอบ้านไผ่ให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางแห่งเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้วยการนำคุณค่าของวัฒนธรรมความเป็นไทย เอกลัษณ์และความงดงาม ความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวและอาหารของอำเภอบ้านไผ่ ให้มีความน่าสนใจและเผยแพร่สู่สายตาประชาชนชาวไทยและต่างประเทศ

กำหนดวันรับสมัคร: 
ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 14  ธันวาคม 2562 ถึงวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562  ระหว่างเวลา 09.00 -16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

กำหนดการประกวด
รอบแรก/ปฐมนิเทศ: วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมอินภาวา อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
รายงานตัววันอาทิตย์ที่ 22  ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมอินภาวา 
1) เวลา 9.30 - 12.00 น. ให้คะแนนรอบแรก
2) เวลา 13.00 - 16.00 น. ผู้เข้าประกวดทำกิจกรรมที่นาป่าโจด ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

รอบตัดสิน: 
วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 ณ เวทีกลาง งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่ ปี 2563

กำหนดวันโหวต: ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2562 -  19 มกราคม 2563 (ปิดโหวตเวลา 18.00 น.)
จะเป็นช่วงของการค้นหา "Miss Popular Vote 2020" โดยอำเภอจะนำภาพกิจกรรม/ภาพถ่ายของผู้เข้าประกวดในรอบปฐมนิเทศนำลงเว็บไซต์ขอนแก่นลิงค์ http://vote.khonkaenlink.info/  เพื่อให้ประชาชนจากทั่วประเทศ ได้ร่วมชมและร่วมโหวตให้กำลังใจผู้เข้าประกวด ทั้งนี้หากผู้เข้าประกวดคนใดได้คะแนนโหวตสูงสุดจะได้รับตำแหน่ง  "Miss Popular Vote 2020" 

สถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครเข้าประกวดด้วยตนเอง ณ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านไผ่ (สำนักงานอำเภอ) ที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ ชั้น 2 ถนนเจนจบทิศ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

รางวัล

1.  นางงามบ้านไผ่ รวม 100,000 บาท
- เงินสด  50,000 บาท
- Gift Voucher เสริมความงาม อะตอมคลินิก มูลค่า 40,000 บาท
- Gift Voucher เสริมความงาม วีรินคลินิก มูลค่า 10,000 บาท
- ถ้วยเกียรติยศ
- สายสะพาย 
- มงกุฎ

2. รองนางงามบ้านไผ่ อันดับ ๑ รวม 62,000 บาท
- เงินสด  30,000  บาท
- Gift Voucher เสริมความงาม อะตอมคลินิก มูลค่า 25,000 บาท
- Gift Voucher เสริมความงาม วีรินคลินิก มูลค่า 7,000 บาท
- ถ้วยเกียรติยศ
- สายสะพาย 

3. รองนางงามบ้านไผ่ อันดับ ๒ รวม 40,000 บาท
- เงินสด  20,000  บาท
- Gift Voucher เสริมความงาม อะตอมคลินิก มูลค่า 15,000 บาท
- Gift Voucher เสริมความงาม วีรินคลินิก มูลค่า 5,000 บาท
- ถ้วยเกียรติยศ
- สายสะพาย 

4. ขวัญใจประชาชน รวม 20,000 บาท
- เงินสด  10,000  บาท
- Gift Voucher เสริมความงาม อะตอมคลินิก มูลค่า 10,000 บาท
- เกียรติบัตร
- สายสะพาย 

5. Miss Popular Vote 2020 รวม 20,000 บาท
- เงินสด  10,000  บาท
- Gift Voucher เสริมความงาม อะตอมคลินิก มูลค่า 10,000 บาท
- เกียรติบัตร
- สายสะพาย

6. นางงามแต่งกายชุดเกี่ยวข้าวอีสานสวยงาม 
- เงินสด  5,000  บาท
- เกียรติบัตร

7. นางงามแต่งกายชุดราตรีตัดเย็บด้วยผ้าไหมสวยงาม 
- เงินสด  5,000  บาท
- เกียรติบัตร

8. ขวัญใจช่างภาพช่างภาพสื่อมวลชน
- เงินสด  5,000  บาท
- เกียรติบัตร

รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 257,000 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 
0-4327-4940, 08-1047-7333 และ 06-3903-5864 


 

ภาพบรรยากาศปีที่ผ่านมา (2562)เว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS